Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Projektinformation

Startdato: 14.03.2016

Slutdato: 21.02.2021

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 29.240.000

EU-støtte til projektet (kr.): 14.620.000

Indstillet af: Vækstforum Midtjylland

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Innovation i SMV'er

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: MedTech Innovation Consortium

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 8200

Projektresumé

MTIC circular co-creationMTIC circular co-creation etablerer 15 innovationssamarbejder mellem virksomheder (der leverer til sundheds- og velfærdssektoren), forsknings- og uddannelsesinstitutioner (AU og VIA) samt hospitalerne og kommunerne i Region Midtjylland. Efter endt projektperiode er der udviklet 15 nye koncepter, prototyper eller løsninger, som virksomhederne kan gå videre med at kommercialisere og markedsintroducere.

Op til 45 små- og mellemstore virksomheder deltager i innovationssamarbejderne. Virksomhederne vil undervejs gennemgå en struktureret og faciliteret proces, hvor deres fælles forretningside til et nyt produkt til sundheds- og velfærdssektoren screenes, vurderes og testes i forhold til behovet i driften, udvikling af koncept og check af teknologi, markedsresearch og vurdering af det endelige produkts mulighed for rent faktisk at blive købt og komme i drift i den offentlige sundheds- og velfærdssektor. Produktets globale potentiale og mulighed for videre finansiering vurderes også undervejs.

Projektet giver virksomhederne optimale muligheder for at teste deres ideer og udvikle nye produkter til sundheds- og velfærdssektoren i et tæt samarbejde. Virksomhederne skal findes i krydsfeltet mellem sundhedsteknologiske virksomheder og virksomheder, der arbejder inden for fødevarer, IKT eller kreative erhverv.

MTIC circular co-creation er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitet, VIA University College og 14 kommuner i Region Midtjylland. Projektet fokuserer på at inddrage alle relevante parters viden og kompetencer på det rigtige tidspunkt i forhold til at udvikle de bedst mulige nye koncepter, prototyper, løsninger eller forretningsmodeller, som samtidig kan effektivisere driften i den offentlige sundheds- og velfærdssektor.