Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Projektinformation

Startdato: 21.01.2016

Slutdato: 30.06.2019

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 16.990.200

EU-støtte til projektet (kr.): 5.500.551

Region: Midtjylland

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Innovation i SMV'er

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Agro Business Park A/S

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 8830

Partnere: 

  • Væksthus Midtjylland
  • CenSec
  • Den Erhvervsdrivende Fond Development Centre UMT

Projektresumé

Det overordnede formål for MidtNet Kina er at styrke midtjyske (og vestdanske) virksomheders konkurrenceevne i Kina ved at støtte og accelerere udviklingen af innovative produkter og løsninger, der har afsæt i identificerede behov og markedsforhold på det kinesiske marked.

Gennem disse innovative produkter og løsninger er det hensigten, at virksomhederne på sigt bliver i stand til at udnytte deres fulde eksportpotentiale på det kinesiske marked MidtNet Kina vil igangsætte innovationssamarbejder med afsæt i midtjyske (vestdanske) SMV’ers konkrete kommercielle interesser i det kinesiske marked. Med afsæt i de specifikke kundebehov og markedsforhold, som den enkelte virksomhed står overfor i forhold til at introducere sit produkt eller løsning på det kinesiske marked, vil projektet bistå virksomheden i at udvikle et innovationssamarbejde og et skræddersyet forløb af aktiviteter, der sikrer udviklingen af et kommercielt produkt, der har alle muligheder for at være konkurrencedygtigt på det kinesiske marked.

Konkret skal innovationssamarbejderne i Midtnet Kina bevirke, at:
• Midtjyske SMV’er udvikler innovative produkter, der er udviklet til det kinesiske marked
• Midtjyske SMV’er har den specialiserede viden, der skal til for succesfuldt tilpasse deres forretningsmodel til det kinesiske marked

Målgruppen for MidtNet Kina er midtjyske SMV’er, der har en stærk kommerciel interesse i det kinesiske marked, et vækstpotentiale på dette marked og gerne indledende erfaringer med/kendskab til Kina. SMV’erne bør som udgangspunkt have erfaring med innovationsaktivitet i samspil med partnere, kunder, leverandører og/eller med vidensmiljøer. Midtnet Kina fokuserer på virksomheder med aktiviteter indenfor ét af de følgende 4 indsatsområder:
a) Fødevarer
b) energi og miljø
c) avanceret produktion og – industri
d) kreative erhverv, IKT og turisme