Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Eu logoer

EU-logoer og plakater

Hvis I modtager EU-tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden til et projekt, skal I være opmærksom på, at der medfølger en informationsforpligtelse.

Informationsforpligtelsen indebærer, at projektets tilsagnsmodtager og eventuelle økonomiske partnere skal anvende relevante logoer på alt kommunikationsmateriale, der er projektrelevant.

Det gælder fx:

 • Præsentationsmateriale
 • Hjemmesider og sociale medier
 • Signaturer i mails
 • Publikationer
 • Pressemeddelelser
 • Deltagerbeviser

Udover anvendelsen af det relevante logo skal der være en henvisning til den respektive fond.

Undervejs i projektforløbet skal der desuden være en beskrivelse af projektet på projektets hjemmeside eller på en anden relevant hjemmeside. Beskrivelsen skal stå i et rimeligt forhold til tilskuddets størrelse og omfatte projektets mål og forventede output og fremhæve den økonomiske støtte fra fondene.

NB! Projekter, der modtager støtte under REACT-EU, skal bruge det særlige EU-logo med den supplerende henvisning "finansieret som led i EU's reaktion på COVID-19-pandemien". 

Download EU-logoer i forskellige formater (zip)

Workshops om klar kommunikation

På to workshops om klar kommunikation i slutningen af 2018 blev strukturfondsprojekter klogere på, hvad kommunikationsforpligtelsen betyder for dem i praksis. Her kan du se en kort video fra de to workshops.

 

Tekniske krav til anvendelse af logoer

Vær opmærksom på, at der er en række tekniske krav til logoernes anvendelse, særligt i forbindelse med brugen af logoer på hjemmesider. Kravene fremgår af vejledningen, hvor de grafiske krav til logoet også er beskrevet.

Vi stiller logoer til rådighed til både tryk og webbrug her på hjemmesiden. Ved at bruge de logoer, vi stiller til rådighed, har I sikkerhed for, at de grafiske krav til logoet bliver overholdt. Samtidig har I sikkerhed for, at kravet om henvisning til den relevante fond er overholdt.

I kan finde logoer for Socialfonden eller Regionalfonden og et fælles logo for de to fonde. EU-logoerne findes på dansk, engelsk, i farve og sort/hvid. Ønsker I at gengive EU-logoet på farvet baggrund, skal I huske, at logoet skal være omgivet af en hvid ramme. I dette tilfælde er logoet kun tilgængeligt for download i det format, der er egnet til trykte medier. Vær opmærksom på, at den hvide ramme ikke kan ses, hvis logoerne er meget små.

Plakatkrav

Som tilsagnsmodtager og økonomisk partner er I også forpligtet til at hænge en plakat op med information om projektet. Plakaten skal mindst have A3-størrelse, og den skal hænge på et sted, som er klart synligt for offentligheden. Det kan fx være i indgangsområdet til en bygning. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en plakatskabelon, som skal anvendes til formålet. 

Udfyld plakatskabelonen - for projekter der har fået tilskud fra Regionalfonden

Udfyld plakatskabelonen - for projekter der har fået tilskud fra Socialfonden

Sådan bestiller I plakaten:

 1. Udfyld først projektets data, dvs. navn, beskrivelse - fx aktiviteter og forventede resultater - og til sidst beløbet på EU-tilskuddet i projektet. 
 2. Klik på fortsæt
 3. Tjek at teksten er rigtig
 4. Indtast din mailadresse
 5. Klik på bestil. Herefter får du tilsendt en trykklar pdf-fil, som du enten selv kan printe eller fx printe i et kopicenter

NB! Projekter, der modtager støtte under REACT-EU, skal på plakaten angive formuleringen "finansieret som et led i EU's reaktion på COVID-19-pandemien" sammen med medfinansieringsbeløbet.

Permanent plade eller skilt

Virksomheder, der modtager EU-tilskud i forbindelse med et strukturfondsprojekt, skal opsætte en permanent plade, i følgende tilfælde::

 • Hvis virksomheden har modtaget EU-tilskud til indkøb af fx en maskine eller udstyr
 • Hvis det samlede offentlige tilskud til indkøbet er over 500.000 euro.

Pladen skal sættes op senest 3 måneder efter afslutningen af projektet, og pladen skal indeholde projektets titel og hovedmålsætning. EU-logoet skal anvendes på pladen i overensstemmelse med de krav, som fremgår af vejledningen for anvendelse af EU-logoer.

Læs EU-Kommissionens vejledning om brug EU-logoer (side 3 samt 11-12)

Pladen skal placeres på et klart synligt sted og have en betydelig størrelse.