Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kreativitet & Iværksætteri

Projektinformation

Startdato: 02.12.2014

Slutdato: 30.11.2020

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 54.911.817

EU-støtte til projektet (kr.): 25.129.630

Indstillet af: Syddansk Vækstforum

Fond og indsatsområde: Socialfonden, Iværksætteri

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Svendborg Erhvervskontor

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 5700

Partnere: 

  • Fonden Business Kolding
  • Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)
  • Vejle Kommune

Projektresumé

Projektet Kreativitet & Iværksætteri/Projekt Medstrøm har til formål at skabe øget iværksætteri og vækst inden for kreative erhverv i Region Syddanmark - og at fremme en forretnings- og vækstorienteret kultur omkring kreative virksomheder med salg og markedsorientering højt på dagsordenen. Projektet er baseret på et tværgående samarbejde mellem partnere i trekantsområdet og på Sydfyn, som hver især har forskellige erfaringer med at fremme iværksætteri og vækst inden for de kreative erhverv. Projektets koordinerede vækstindsats har til formål at:
• tiltrække flere med videregående uddannelser og bedre potentielle iværksættere inden for de kreative erhverv, herunder design
• etablere nye kreative og designrelaterede virksomheder
• forretningsudvikle og vækste kreative iværksættere, der allerede er etableret
• forretningsudvikle etablerede kreative iværksættere med stort vækstpotentiale, så de bliver til vækstiværksættere og dermed senere vækstvirksomheder.

Projektet bidrager også til at skabe vækst i yderområder, da indsatsens tilbud bl.a. er rettet imod kreative iværksættere i de tre yderområder; Svendborg, Langeland og Ærø.

Projektets målgruppe er kreative erhverv; Arkitektur, bøger og presse, design, film og video, indholdsproduktion og computere, kunst og kunsthåndværk, musik, mode, møbler og interiør, radio og tv samt reklame. Målgruppen omfatter også de kreative servicefag med fx konsulenter, undervisere og rådgivere inden for kommunikation, innovation, virksomhedsudvikling, mm.

Med udgangspunkt i de specifikke behov, der kendetegner iværksættere inden for kreative erhverv - og partnernes erfaringer med, hvad der virker - er der identificeret og udviklet en aktivitetsportefølje med fire målrettede og koordinerede tilbud til regionens iværksættere:
1. Iværksættercamps á to til fem dage - Tankestrøm
2. Korte intensive opstartsforløb - Power Up
3. Ni måneders forretningsudviklingsforløb - Strømstyrke
4. Individuelle vækstforløb over et år - Højspænding

Deltagerne forventes ikke at gå fra det ene forløb til det næste. Derimod kan man som iværksætter inden for kreative erhverv finde et målrettet og relevant tilbud uanset hvilket sted man befinder sig på sin iværksætterrejse (fra idé og forretningskoncept, til opstart, vækst og ekspansion). Alle hovedaktiviteter understøttes af netværksaktiviteter, valgfag og faglige workshops, matchmaking events og tilbud om adgang til test- og prototypefaciliteter (FabLabs) samt tværgående netværksaktiviteter.