Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

IværksætterDanmark - IvDK

Projektinformation

Startdato: 30.08.2019

Slutdato: 30.09.2022

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 18.547.566

EU-støtte til projektet (kr.): 9.273.783

Indstillet af: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Fond og indsatsområde: Socialfonden, Iværksætteri

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Erhvervshus Hovedstaden S/I

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 2100

Partnere: 

  • Erhvervshus Midtjylland S/I
  • Erhvervshus Nordjylland S/I
  • Erhvervshus Sjælland
  • Erhvervshus Sydjylland

Projektresumé

IværksætterDanmark (IvDK) er Erhvervshusenes initiativ til en samlende national indsats for alle iværksættere. Projektets overordnede mål er at understøtte et bredt kompetenceløft blandt iværksættere for at øge antallet af nye iværksættere og øge deres overlevelsesrate.Projektets tilbud supplerer den vejledning, som iværksættere i dag møder i kommunerne, hos lokale aktører og i Erhvervshusene. Projektet vil give iværksættere over hele landet mulighed for at deltage i kompetenceforløb på de væsentligste områder, hvor iværksættere typisk oplever et behov. Projektet er bygget op om tre typer af forløb: Forløb der skal styrke iværksætteres faglige kompetencer på de vigtigste generelle områder fx inden for økonomi, salg, markedsføring o.lign. Her tilbydes over 150 forløb Branche- og temaorienterede forløb, som er tilpasset lokale forhold. F.eks. forløb for håndværkere eller kvindelige iværksættere eller grøn omstilling. Her tilbydes ca. 70 forløb.Netværksforløb for de mere eksekveringsdygtige iværksættere. Her tilbydes knap 20 forløb. Forløbene gennemføres i hold, og oplæg leveres overvejende af private rådgivere. Alle forløb tager udgangspunkt i de behov og ønsker, som er konstateret hos iværksætterne af bl.a. kommunale erhvervsvejledere, lokale aktører samt i Erhvervshusene. Indholdet i forløbene vil løbende blive justeret i samarbejde med et advisory board med deltagelse af etablerede iværksættere, brancheorganisationer, lokale aktører og andre med indsigt i dansk iværksætteri. Målgruppen er iværksættere, som inden for de seneste 3 år har CVR-registreret en virksomhed og potentielle iværksættere, der ønsker at opstarte virksomhed. Projektet retter sig mod alle brancher.Partnerne i projektet er de 6 Erhvervshuse, med Erhvervshus Hovedstaden som lead-partner. Erhvervshusene vil i tæt samarbejde med kommuner, lokale og faglige aktører i de respektive geografier sikrer, at kendskabet til projektet og de mange decentrale forløb når rundt i hele Danmark.Projektet vil opbygge en fælles projektside, hvor iværksætterne kan tilmelde sig de forskellige forløb og følge med i de mange tilbud. Hjemmesiden vil indgå i en fælles markedsføringsplan, som projektet udarbejder for at sikre størst muligt kendskab hos potentielle iværksættere. Projektets tilbud annonceres også påvirksomhedguiden.dk. Det forventes, at ca. 2.100 personer vil gennemføre forløb og øge deres iværksætterkompetencer. En øget overlevelsesrate vil betyde at 134 virksomheder ekstra overlever.