Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Projektinformation

Startdato: 07.01.2016

Slutdato: 26.06.2020

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 12.823.266

EU-støtte til projektet (kr.): 4.273.994

Indstillet af: Vækstforum Midtjylland

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Innovation i SMV'er

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Alexandra Instituttet A/S

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 8200

Partnere: 

  • Aarhus Universitet, Bygning 8001, 8002, 8003
  • IT-Forum Midtjylland

Projektresumé

Projektet omhandler samarbejder mellem virksomheder, deres kunder og videninstitutioner til udnyttelse af brugen af Big Data til nye produkter og løsninger.
Projektet har 3 hovedaktiviteter:
- Innovationssamarbejder
- Dialog med potentielle brugere
- Rekruttering af virksomheder
Innovationssamarbejder er det primære formål med projektet, hvor de andre områder støtter op og en forudsætning for en succesfuld gennemførsel af disse samarbejder. Innovationssamarbejdernes formål er at gå i dybden med konkrete innovationsprojekter hos et mindre antal virksomheder, hvorved der skabes nye innovative produkter/virksomheder. Dialog med potentielle brugere sikrer fokus på virksomhedernes og markedets/kundernes konkrete behov, som er styrende for den innovative indsats. Rekruttering af virksomheder sikrer, at de virksomheder, som deltager i innovationssamarbejder er motiverede og har et innovationspotentiale. Dialogen med potentielle brugere og rekrutteringen adresserer et større antal virksomheder, som gennem deltagelse i events og online grupper stifter bekendtskab med Big Data området og derfor kan vurdere om det vil være interessant for virksomheden at udnytte Big Data enten nu eller i fremtiden. Dialogen vil i høj grad fokusere på de gevinster der kan opnås gennem anvendelse af Big data. Effekten vil være at der skabes nye innovative produkter såvel i IT branchen som i andre brancher gennem samarbejde mellem SMVer og vidensinstitutioner og GTS institutter. Der vil således være et antal af de involverede virksomheder som gennem anvendelse af Big Data får nye og vækstskabende produkter som et resultat af projektet.