Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Innovationssamarbejder om udnyttelse af grøn biomasse

Projektinformation

Startdato: 21.09.2016

Slutdato: 31.12.2020

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 13.063.033

EU-støtte til projektet (kr.): 6.001.157

Indstillet af: Vækstforum Midtjylland

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Innovation i SMV'er

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: FBCD A/S

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 8830

Partnere: 

  • Aarhus Universitet, Bygning 8001, 8002, 8003
  • SEGES P/S

Projektresumé

Målet med projektet er at skabe bioøkonomisk produktudvikling inden for grøn biomasse gennem innovationssamarbejder mellem 3 SMV'er og 1 vidensinstitution. Indenfor programperioden 2016-2020 er formålet blandt andet, at der via partnerskaber bliver udviklet innovative produkter og løsninger, der kan være med til at realisere potentialet indenfor raffinering af grønne biomasser.

Projektet er en del af "Udviklingsprogram for bioøkonomi i Region Midtjylland", der, med udgangspunkt i den regionale Vækst- og udviklingsstrategi og målet om bæredygtig erhvervsvækst, vil understøtte regeringen i at forløse Danmarks bioøkonomiske vækstpotentiale, samt at skabe regionale arbejdspladser hos SMVer med aktiviteter på området. Innovationssamarbejderne vil tage udgangspunkt i virksomhedernes ønsker og muligheder for at udvikle nye produkter og services, processer eller teknologier til at udnytte grøn biomasse til værdistoffer. I projektet vil der blive gennemført minimum 4 konkrete innovationssamarbejder, der hver især involverer minimum 3 SMVere og en vidensinstitution. På baggrund af de eksisterende erfaringer og igangværende projekter med bioraffinering, vil der blive åbent inviteret til at danne og ansøge om støtte til innovationssamarbejder, der kan løse udfordringer i hele værdikæder fra høst, lagring og konvertering til anvendelse af produkterne. Det kan f.eks. være indenfor nedenstående temaer, men kan også være andre, relevante emner indenfor den tematiske ramme fastlagt i projektet: Udvikling af system til presning til grøn biomasse, proteinprodukter fra rå-koncentrater, højværdiprodukter fra restprodukter og værdiskabelse af pressekagen