Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Innovationssamarbejder for industri- og servicevirksomheder i Region Sjælland

Projektinformation

Startdato: 26.10.2017

Slutdato: 31.12.2021

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 19.718.514

EU-støtte til projektet (kr.): 11.831.108

Region: Sjælland

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Innovation i SMV'er

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Danmarks Tekniske Universitet

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 2750

Partnere: 

  • Væksthus Sjælland

Projektresumé

Formålet med projektet er at understøtte og accelerere væksten i Region Sjælland gennem etablering af 12 minikonsortier bestående af hver 2-3 SMV’er fra regionen, der sammen med videnskompetencer fra DTU Diplom giver SMV’erne mulighed for varige innovationsløft gennem forsknings- og udviklingssamarbejde til udvikling af mindst otte produkter eller løsninger med kommercielt sigte. Produktudviklingen adresserer og understøtter de udfordringer og behov, erhvervet og en række interessenter i en åben proces har identificeret som drivere for at skabe vækst i SMV’erne og i regionen.

Projektet består af 4 hovedaktiviteter samt projektledelse, facilitering og formidling:

HA 1: Udarbejdelse af idébank
Udarbejdelse af en idébank med 15-20 innovationsparate idéer, som løser og modsvarer de idéer til eller behov for produkter eller løsninger, for industri- og servicevirksomheder, som branchen og virksomheder har identificeret. Der afholdes en åbningskonference, hvor idéer genereres og samles ind.

HA 2: Kvalificering og etablering af innovationssamarbejder
Dannelse af 12 minikonsortier bestående af 2-3 SMV’er, der sammen med DTU Diplom og VHSJ skal arbejde med nogle af de 15-20 innovationsparate idéer fra idébanken.

HA 3: Produktudvikling
Minikonsortierne arbejder med produktudvikling ud fra den valgte idé og udvikler et produkt eller en løsning, der har kommercielt sigte. I udviklingsarbejdet indgår brugerinddragelse og feedback for at sikre relevans og markedspotentiale. Formålet er have 12 produktbeskrivelser, der er testet gennem brugerinddragelse.

HA 4: Test og validering
Test og validering af produktet eller løsningen, som den sidste klargøring for at kunne sælges i markedet. Der testes for anvendelighed, sikkerhed og markedspotentiale i værksteder og laboratorier samt hos en kreds af brugere for at sikre en succesfuld kommercialisering. Formålet er at otte produkter eller løsninger med kommercielt sigte er udviklet og kan kommercialiseres inden for fem år efter projektafslutning.

Projektledelse, facilitering og formidling
Projektet er forankret hos DTU Diplom og er blevet til i samarbejde med DTU Diplom og VHSJ. DTU Diplom leverer den faglige ekspertise, der er behov for i produktudviklingen. Derudover har DTU Diplom solid erfaring i innovation, virksomhedssamarbejProjektet vil styrke innovation i SMV'er i REgiode og formidling. VHJS styrke og rolle er at deltage i rekruttering af SMV’er til minikonsortierne samt procesfacilitering.