Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Industri 4.0: DigitaliseringsBoost

Projektinformation

Startdato: 14.03.2017

Slutdato: 30.09.2022

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 32.951.438

EU-støtte til projektet (kr.): 14.476.956

Indstillet af: National pulje

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Innovation i SMV'er

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: S/I Erhvervshus Fyn

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 5230

Partnere: 

  • Den Erhvervsdrivende Fond Væksthus Sjælland
  • Erhvervshus Midtjylland S/I
  • Væksthus Hovedstadsregionen
  • Væksthus Nordjylland

Projektresumé

Formålet med projektet er at understøtte og accelerere produkt, koncept og løsningsudviklingen og dermed skabe vækst, i danske små - og mellemstore virksomheder.
Projektets mål er at rekruttere 18 SMV’er, som skal involveres i op til 6 innovationssamarbejder indenfor emnet digitalisering og Industri 4.0.
For at lykkes i projektet, skal innovationssamarbejderne gennemgå fire faser (hovedaktiviteter):
1: kvalificering og etablering af samarbejder
2: udvikling af nye produkter/løsninger og koncepter
3: test og brugerinddragelse samt
4: test af anvendelighed, sikkerhed og markedspotentiale før endelig kommercialisering.

Projektet er forankret hos landets 5 væksthuse, og dækker hele Danmark, og er blevet til i samarbejde med RoboCluster, Designdenmark, BusinessByDesign, Mads Clausen Instituttet, Professionshøjskolen Metropol, Odense Robotics, og Designskolen Kolding.
Projektet er designet således, at det er de kompetencer virksomhederne har brug for, for at lykkes med deres udviklingsprojekter, der vil blive stillet til rådighed. Virksomhederne får vejledning af projektet til at udfylde en ansøgningsskabelon, inspireret af kravene til SMV-Instrumentet fra Horizon 2020.
Et uvildigt indstillingsudvalg vurderer, hvilke innovationsprojekter der kost-effektivt vil kunne levere de bedste resultater, og giver bevilling i overensstemmelse hermed.
Projektets forventede effekter er, at mindst 20 produkter/løsninger/koncepter skal bringes til et stadie, hvor de kan kommercialiseres. Potentialet for vækst er stort, og projektet skal derfor levere en årlig mér-omsætning på 600 mio. kr., en årlig øget eksport på 240 mio. kr., og 280 nye jobs på baggrund af 5 nye produkter, løsninger eller koncepter.