Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Højskolen - en alternativ vej til erhvervsuddannelse

Projektinformation

Startdato: 04.04.2018

Slutdato: 28.02.2022

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 14.063.122

EU-støtte til projektet (kr.): 5.062.724

Indstillet af: Vækstforum Nordjylland

Fond og indsatsområde: Socialfonden, Erhvervsuddannelser

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Vrå Højskole

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 9760

Projektresumé

Vrå Højskole - en alternativ vej til erhvervsuddannelseFormål og forventet effekt.Det overordnede formål med projekt "Højskolen - en alternativ vej til erhvervsuddannelse" er at få flere unge mellem 17 og 25 år til at påbegynde - og gennemføre en erhvervsuddannelse. Helt konkret tilbyder projektet i løbet af 3 år at optage 150 elever på et 20 ugers intensivt læringsforløb, der peger mod optagelse på en erhvervsskole.Dette skal ses i lyset af, at at den Nordjyske Region sammen med resten af Danmark om føje år vil komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft og i den forbindelse er det første skridt at flere gennemfører en erhvervsuddannelse, så virksomhedernes fremtidige adgang til den faglærte arbejdskraft øges.Ifølge Erhvervsskolereformen er målet at mindst 25% af en ungdomsårgang skal vælge en er erhvervsuddannelse i 2020 og 30% i 2025. I Nordjylland er optaget på erhvervsuddannelserne også faldende. Tallet for 2017 var i Nordjylland på 22,2 % - hvorimod tallet på landsplan l helt nede på 18,5%. dog viser der sig en mindre stigning for 2018, idet søgetallet på lansplan er på 14,9 og for Nordjylland på 24,2%.Til sammenligning var søgetallet i 2001 på landsplan 32%. Projektet forventer at ud af de 150 elever, der alle gennemfører forløbet, vil 90 elever søge optagelse på erhvervsuddannlese og de resterende vil komme videre ad anden vej, enten i en anden uddannelse eller i job.Projektets aktiviteter:Projektets 1. aktivitet: Projektorganisering og kick-off for projektets aktørerProjektets 2. aktivitet: Ny viden og kompetence til projektets undervisere.Projektets 3. aktivitet: Visitation, introduktion til projektet og til læringsmiljøet på Vrå HøjskoleProjektets 4. aktivitet: Gruppevejledning efter WATCH - modellen Projektets 5. Aktivitet: Fokus på erhvervsuddannelse og typer af faglært arbejde.Projektets 6. aktivitet: Skræddersyet helhedsindsats for den enkelte med base i højskolelivetProjektets 7. aktivitet: Overgang til erhvervsuddannelse/ videre ativitet"Projektets 8. aktivitet: Følgeforskning og perspektivering/dokumentation af projektets resultaterHvorledes leder ovenstående aktiviteter frem til det ønskede resultat.Projektet består overordnet af to vigtige indsatser nemlig:1. En skræddersyet helhedsindsats i forhold til den enkelte unge, hvor de mødes der, hvor de er. Dette sker med udgangspunkt i højskolelivet.2. En massiv oplysningskampagne om erhverskolernes faglige og sociale univers og om mulige arbejdspladser.