Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Grøn og Cirkulær Omstilling i SMVer (GCO)

Projektinformation

Startdato: 27.06.2019

Slutdato: 31.12.2022

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 21.455.307

EU-støtte til projektet (kr.): 12.867.198

Indstillet af: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Energi- og ress.effektive SMV'er

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle & Design Cluster

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 7400

Partnere: 

  • CLEAN
  • Erhvervshus Hovedstaden S/I
  • Erhvervshus Nordjylland S/I
  • Gate 21

Projektresumé

Partnerskabet bag Grøn Cirkulær Omstilling i Danmark (herefter GCO) vil bringe Danmark op i et højere grønt og cirkulært gear. Med dette projekt ønsker vi at sætte Danmark på verdenskortet som en nation, der ikke kun taler om grøn omstilling og cirkulær økonomi, men bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer forretningsmodeller, som får omstillingen til at ske. Det er ikke et spørgsmål, om vi skal være bæredygtige og cirkulære, men om hvordan vi får alle med i den grønne og cirkulære transformation.

Den positive indvirkning ved grøn omstilling er stor. Der er dog også store udfordringer for den enkelte virksomhed, som ønsker at tage hul på omstillingen eller starte en ny virksomhed op baseret på en grøn / cirkulær forretningsmodel. GCO projektet vil i samspil med partnere, konsulenter, danske og internationale eksperter forsøge at få fundet de bedste løsninger til at hjælpe de danske virksomheder til at få identificeret gode cirkulære forretningsmuligheder.

Partnerskabet bag projektet GCO vil arbejde med forskellige måder, hvorpå SMV’er kan deltage i programmet enten via netværk, workshops, individuelle forløb, designsprints, brug af labs til at eksperimentere med nye løsninger, private og offentlige samarbejder eller via udviklingsprojekter - alle med dét formål, at størsteparten af de deltagende virksomheder får udarbejdet en grøn forretningsplan. Den brede palette af aktivitetsmuligheder skal sikre, at også de virksomheder, der endnu ikke har arbejdet seriøst med at udarbejde en grøn forretningsmodel synes, at der er aktiviteter, der matcher deres interesser.

Der vil i GCO blive stillet skarpt på brancher hvor den cirkulære omstilling give store effekter mht reduktion i materialer, CO2 og forbrug generelt. Foruden en stor indsats på plast er følgende brancher valgt ud som særlige fokusbrancher: Livsstil og tekstil, Byggeri, Service, Fødevarer og Fremstillingsindustrien. Derudover er projektets aktiviteter åbne for virksomheder fra andre brancher, hvorved nye samarbejdsmuligheder og værdikædesamarbejder muliggøres.