Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

GREEN (GRønt Energi-Effektivt Nordjylland)

Projektinformation

Startdato: 01.01.2018

Slutdato: 31.12.2021

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 20.600.000

EU-støtte til projektet (kr.): 10.300.000

Indstillet af: Vækstforum Nordjylland

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Energi- og ress.effektive SMV'er

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Aalborg Kommune

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 9000

Projektresumé

Projektet GREEN vil skabe basis for bedre og mere energieffektive nordjyske virksomheder. Dette opnås ved at tilbyde virksomhederne finansiel og videnbaseret støtte til udarbejdelse og implementering af grønne forretningsmodeller, der kan være med til at gøre en eksisterende proces eller et eksisterende produkt grønnere og mere energieffektivt, for derved at lede til energimæssige og økonomiske besparelser for virksomheden på lokalt plan og samfundet som helhed.

Via projektet vil 85 deltagende virksomheder, i samarbejde med eksterne rådgivere, udvikle grønne forretningsmodeller, med henblik på at implementere energieffektive løsninger i forbindelse med virksomhederne, uanset om deres forretning er koncentreret omkring produktion, bearbejdning og/eller anvendelse af materialer og udstyr eller levering af services.