Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Greater Copenhagen Food Startup

Projektinformation

Startdato: 01.01.2017

Slutdato: 31.12.2019

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 7.140.000

EU-støtte til projektet (kr.): 3.570.000

Region: Hovedstaden

Fond og indsatsområde: Socialfonden, Iværksætteri

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Erhvervshus Hovedstaden S/I

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 2100

Partnere: 

  • Københavns Kommune
  • Smag på Nordsjælland

Projektresumé

Projektet afprøver Greater Copenhagens potentiale som centrum for flere vækstiværksættere inden for produktion af højkvalitetsfødevarer og -madoplevelser. Greater Copenhagen Food Startup tilbyder fødevare-iværksættere i Greater Copenhagen et målrettet vejlednings- og acceleratorprogram, som kombinerer forretningsudvikling med udvikling af af højkvalitetsfødevarer og –madoplevelser. Samlet set vil 300 fødevare-iværksættere fordeles på i alt 5 forløb á ca. 5-6 måneders varighed i perioden 2017-2019:Ca. 1200 fødevare-iværksættere på tværs af hele regionen informeres løbende om tilbud og aktiviteter via bred annoncering, bl.a. sociale medier og den lokale erhvervsservice i kommunerneIværksætter-virksomhederne inviteres indledningsvis til ét stort kick-off møde pr. forløb, hvor der forventes ca. 70 deltagere pr. gang, og efterfølgende inviteres alle herfra til deltagelse i de 3 åbne workshopsI forbindelse med kick-off mødet får alle deltagerne tilbudt individuel sparring á 2 timer med henblik på afklaring af deres ambitioner, vilje og evneHerefter vurderes deltagerne, og deltagerantallet reduceres; kun de bedste 8-10 iværksættere pr. forløb får adgang til de øvrige tilbud og aktiviteter i forløbet:• De bedste 8-10 iværksætter-virksomheder pr. forløb udvælges til et intensiveret 3-måneders produkt- og forretningsudviklingsforløb med erfarne forretningsudviklere, brancheeksperter, mentorer, og mulige samarbejdspartnere og investorer: • Først 1 måned med sparring, udvikling og mentormatch samt enkelte møder/camps. • Derefter tilbud om 2 måneders residency i CPH Food Space (eller anden passende lokation i regionen, fx Esrum Kloster), med tilknytning af lokale mentorer, gennemførsel af camps og udviklingslabs med eksperter inden for både forretning og produkter, tæt kontakt til lokal erhvervssupport, mentorstøtte mv.• Afslutningsvist en pitch- og matchmakingdag over for potentielle samarbejdspartnere og investorer fra hele regionen/landet/verden, der afholdes i CPH Food Space i Kødbyen.• Efterforløb med mentorsparring for de mest lovende deltagere.