Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU gør Sydjylland grønnere

I Fredericia - lige ud til Lillebælt - ligger landets næststørste rensningsanlæg. Det lyder som skrækscenariet for de fleste miljøforkæmpere, men i Fredericia tager man miljøet alvorligt. Her sørger man nemlig for, at vandet, der ledes ud i havet, er rent nok til, at Lillebælts mange marsvin kan trives i det.

Fredericia Kommune er en del af EU-projektet Energioptimering og affaldshåndtering, som har forsyningsselskabet Fredericia Spildevand og Energi som projektpartner. Tilbage i 2017 fik rensningsanlægget 6 mio. kr. fra EU’s Regionalfond til at udvikle sig mere bæredygtigt. Det har betydet, at rensningsanlægget i dag bruger en avanceret styring til at overvåge rensetankene. På den måde kan man dosere kemikalierne, der renser spildevandet, helt præcist til forholdene. Og dermed undgås unødige kemikalier i vandmiljøet.

Anlægget har også testet og implementeret et system, der gør det muligt at filtrere mere slam fra spildevandet end før. Processen har vist sig at være win-win for energiregnskabet. Når slammet er fjernet, skal anlægget nemlig bruge mindre energi til at rense vandet efterfølgende. Samtidig kan slammet indgå i produktionen af biogas på rensningsanlægget. Derfor er anlægget i dag tæt på at være 100 procent energineutralt.

Du kan læse mere om udviklingen hos Fredericia Spildevand og Energi i artiklen på vores hjemmeside.

Fakta om EU-projektet

Projektet Energioptimering og affaldshåndtering arbejder for at sikre bæredygtig, grøn byudvikling i Fredericia Kommune. En del af projektet omhandler kommunens spildevandsanlæg. Her understøtter projektet Fredericia Spildevand og Energis vision om at blive energineutral og senere også CO₂-neutral i 2030.

Projektinformation:

Projektet løber fra den 6. januar 2017 til den 1. juli 2020, det er støttet med 12 mio. kr. fra EU's Regionalfond og drives af Fredericia Kommune.

Læs mere om projektet i projektdatabasen