Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Projektinformation

Startdato: 01.04.2017

Slutdato: 30.11.2020

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 18.000.000

EU-støtte til projektet (kr.): 9.000.000

Indstillet af: Vækstforum Hovedstaden

Fond og indsatsområde: Socialfonden, Erhvervsuddannelser

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Frederikssund Kommune

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 3600

Partnere: 

  • Erhvervsskolen Nordsjælland
  • Erhvervsuddannelser indenfor Sundhed-Omsorg og Pædagogik i København og Hillerød
  • Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter
  • Kursuscenter, UNord S/I
  • Teknisk Erhvervsskole Center

Projektresumé

FUEL er et 3-årigt projekt, som gennemføres af de seks partnere: Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv (FE) og fire erhvervsskoler: TEC, SOPU, Esnord og Knord. Kongstanken bag FUEL er, at der skal arbejdes på tværs af traditionelle organisatoriske skel, hvis det skal lykkes at få bugt med en af Hovedstadsregionens helt store udfordringer: at virksomheder mangler faglært arbejdskraft, samtidig med at stadigt færre elever søger optagelse på - og gennemfører - en erhvervsuddannelse.

Faldende søgning til erhvervsuddannelserne, lav fuldførelsesprocent og ubalance mellem udbud og efterspørgsel i elevernes søgning, og virksomhedernes udbud af uddannelsespladser nødvendiggør nytænkende og helhedsorienterede indsatser, hvis målet om at få 30 % unge til at søge EUD i 2025 skal imødekommes, og hvis virksomhedernes adgang til faglært arbejdskraft skal sikres nu og fremover. Det er den dagsorden FUEL adresserer.

Rammen for projektets indsatser er, at alle aktiviteter udspringer af et tværgående, koordineret og forpligtende samarbejde mellem kommune, virksomheder / erhvervsliv og erhvervsskoler, med fokus omkring det udvidede campus omkring Frederikssund.

FUEL tilgodeser bredden af interessenternes interesse, kompetencer, viden og efterspørgsel - en forudsætning for at skabe forandring i fællesskab. Konkret iværksætter FUEL en række aktiviteter, der tilsammen støtter op om elevernes valg- og læringsprocesser der finder sted i de tre faser i elevernes liv: Før valg af uddannelse, Under EUD-uddannelse og Efter gennemførelse af grundforløbet. Og ikke mindst i overgangene ind imellem.

L´et i FUEL står for Læringsmiljø. Læring for de elever, som deltager i projektet – og i højere grad end før vil vælge - og gennemføre - en EUD. Og læring for de seks involverede partnere, som i løbet af projektets 3 år vil videndele og opbygge læring om fælles løsninger.

Med andre ord: Når FUEL er forbi i 2020 vil der være skabt 205 nye praktikpladser. 314 flere elever har valgt at starte på EUD. Og den interne læring, som har fundet sted imellem de seks partnere (kommunale aktører, virksomheder / erhvervsliv og de fire erhvervsskoler) vil bidrage til fortsat fælles fokus og prioriteringer i forhold til at sikre, at virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft. Og at unges livskvalitet styrkes qua en EUD-uddannelse med udsigt til job.