Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Fra Talentmasse til Entreprenørskab

Projektinformation

Startdato: 09.12.2011

Slutdato: 31.08.2014

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 12.535.693

EU-støtte til projektet (kr.): 5.681.975

Indstillet af: Midtjylland

Fond og indsatsområde: Socialfonden, Etab. og udvikling af nye virksomh.

Kontaktinformation og partnere

Partnere: 

  • Erhvervsakademi Aarhus
  • Erhvervsakademi Midtvest

Projektresumé

Projektets overordnede formål er ved at kompetenceløfte undervisergruppen som rollemodel for unge i Region Midt, at opnå at elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne opnår viden, færdigheder og kompetencer, samt erfaring i at arbejde innovativt, kreativt og entrepreneurielt i uddannelser. Dette gør Region Midt i stand til at udnytte det potentiale, den ressource og talentmasse som de unge er og dermed tilskynde til at de unge efter uddannelsen.

- etablerer sig som iværksætter
- arbejder entreprenørt
- arbejder intraprenørt
- former sit liv og arbejdsliv med større foretagsomhed

I projektet gennemføres aktiviteter der systematisk

- sikrer udvikling af menneskelige ressourcer blandt studerende og undervisere
- medvirker til at øge etableringsraten af iværksættere i regionen samt sikre intraprenørskab i eksisterende virksomheder
- Inddrage nye teknologier
- sikrer videndeling og tværfaglige og tværinstitutionelle synergieffekter
- inddrager virksomheder
- skaber metoder og redskaber til undervisning
- sikrer implementering af undervisningsfag og metoder

Projektet er nyskabende via den massive indsats og forankring som projektet via bl.a. netværksaktiviteter, formidling og videndeling sikrer. Projektet er additionelt da ingen uddannelses institution uden projektet ville kunne skabe effekter af projektets omfang. Det er ca. 25 % tilslutning fra regionens ungdomsuddannelsesinstitutioner og 100 % opbakning fra regionens erhvervsakademier, hvilket sikrer faglig og geografisk dækning.