Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Fokuseret værdikædesamarbejde - design for optimal ressourceanvendelse

Projektinformation

Startdato: 26.01.2016

Slutdato: 31.03.2019

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 7.475.187

EU-støtte til projektet (kr.): 3.737.594

Indstillet af: Vækstforum Midtjylland

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Energi- og ress.effektive SMV'er

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle & Design Cluster

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 7400

Partnere: 

  • Erhvervshus Midtjylland S/I

Projektresumé

I projektet vil Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning og Væksthus Midtjylland sammen med eksterne rådgivere hjælpe små og mellemstore virksomheder med at udvikle grønne forretningsmodeller og indtænke øvrige virksomheder i den nye forretningsmodels værdikæde.

Effekterne bliver mindre energi- og materialeforbrug. I projektet assisteres virksomhederne igennem en opbyggelig proces i 4 faser, hvor cirkulær økonomi gøres tilgængelig på en praksisnær måde, idet der tages udgangspunkt i virksomhedens egen DNA og strategi.

Fase 1. Screening af virksomheder til forløbet: I screeningsarbejdet udpeges i alt 80 omstillingsmodne SMV’er. Målet er, at der inddrages 40 SMV’er, for hvem der udfyldes et screeningsdokument, således at naturligt frafald stadigvæk kan sikre, at mindst 30 SMV’er gennemfører forløbet.

Fase 2. Virksomhedernes Ressourceprofil: De 40 virksomheder besøges af operatøren og virksomheden vælger konsulent via værktøjet Rådgiverbørsen. Klimakompasset introduceres, hvor scope 1 udfyldes. Efterfølgende gennemfører konsulenterne et telefoninterview med deres virksomheder og senere gennemføres en opstartsworkshop, hvor alle projektets parter samles. Workshoppen følges op af et fysisk virksomhedsbesøg af konsulenten.

Fase 3 - Udvikling af nye grønne forretningsmodeller og værdikædepartnerskaber: Her benyttes designtænkning som driver i et tværfagligt innovationsforløb, hvor der udarbejdes en ny grøn forretningsmodel beskrevet i form af en Business Model Canvas og evt. et Designbrief for et produkt eller en service, der holder materialer længere i brug og siden muliggør genanvendelse af materialerne med størst mulig effektivitet. Med udgangspunkt i den nye forretningsmodel kontaktes mulige samarbejdspartnere til de forskellige funktioner i værdikæden. Virksomhederne inviteres til et matchmaking-seminar, hvor der skabes grundlag for kommende partnerskaber.

Fase 4 - Læringsevaluering og udbredelse af viden: En gennemgående selvstændig hovedaktivitet i hele projektets 3-årige løbetid vil være denne to-sporede aktivitet, hvor et spor løbende arbejder med læringsevaluering i projektet. Her følges projektets aktiviteter med henblik på dokumentation af indsats, læring og opgørelse af virksomhedernes udbytte - og det andet spor samler og udbreder viden om projektet på website, konferencer og udstilling.