Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
21.06.2011

EU finansieret rejsehold opsnuser nyt i Syddanmark

Syddansk Universitet får efter indstilling fra Syddansk Vækstforum 6,5 mio. kr. fra EU's Regionalfond til at matche virksomheders behov for teknologisk innovation med ny viden og forskning fra Syddansk Universitet

TEK-Momentum skal finde frem til de private virksomheder i regionen, som gennem innovation har mulighed for at udvikle sig og skabe vækst i det syddanske erhvervsliv.

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst:

Jeg ser frem til, at både forskere, undervisere og studerende kan bidrage til innovation i det syddanske erhvervsliv. Universitetets rolle bliver at være opsøgende i indsatsen og komme derud, hvor virksomhederne og de konkrete udfordringer og muligheder findes. Derudover håber jeg selvfølgelig også, at de studerende får øjnene op for alle de mange spændende arbejdspladser, så de kan blive ved med at skabe nye smarte løsninger i regionen.

En analyse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen fra 2010 viser, at der er vækst og arbejdspladser at hente ved at satse på innovation. Hver gang
erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling øges med ca. 180.000 kr., bliver der skabt en ny arbejdsplads til folk med en længere videregående uddannelse.

Syddansk Universitet, John Erland Østergaard:

Mange virksomheder her i Region Syddanmark er slet ikke klar over, at vi har mange dygtige undervisere, forskere og studerende, som ville kunne hjælpe dem med at lave strategier for innovation og udvikle deres virksomheder.
 

TEK-Momentum er bindeled mellem forskere og undervisere ved Syddansk Universitet og virksomheder i Syddanmark. Via TEK-Momentum har alle virksomheder mulighed for at få foretaget et innovationstjek med udgangspunkt i universitets viden. Hvis universitet ser innovationsmuligheder, og virksomheden er interesseret i at få udført mere konkrete opgaver, bliver opgaverne udbudt i en projektbørs, hvor interesserede rådgivere kan byde ind på de konkrete opgaver.

Projektet modtager 6,5 mio. kr. fra EU's Regionalfond og udføres i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Væksthus Syddanmark.

Læs mere om projektet på www.sdu.dk/tek-momentum

Kontaktperson:
Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst, tlf. 4032 5210
TEK-Momentum, John Erland Østergaard, tlf. 27787425
Væksthus Syddanmark, Mette Thybo, tlf. 2058 5093
Erhvervs- og Byggestyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Regionalfondsprogrammets formål i Danmark er at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene inden for
innovation, iværksætteri og anvendelsen af ny teknologi.

I perioden 2007-13 er der under regionalfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse. Det sker ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelse af ny teknologi.