Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Energi, Teknologi, Innovation - ETI

Projektinformation

Startdato: 11.06.2018

Slutdato: 31.12.2021

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 41.300.000

EU-støtte til projektet (kr.): 20.650.000

Indstillet af: Vækstforum Nordjylland

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Innovation i SMV'er

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Energy Cluster Denmark

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 9220

Partnere: 

  • Aalborg Kommune
  • Aalborg Universitet

Projektresumé

Projektet gennemfører innovationssamarbejder mellem ansøgende SMV’er og AAUs forskningsenheder, som udgangspunkt fokuseret omkring Institut for Energiteknik og Institut for Elektroniske Systemer. Formålet er at innovative virksomheder via innovationssamarbejdernes aktiviteter udvikler nye produkter og løsninger der centrerer sig om ny, grøn energiteknologi. Projektet gennemføres som et ramme program.
På baggrund af de etablerede innovationssamarbejder er målet at skabe 9 innovative virksomheder, der konkret udvikler nye produkter og løsninger hvortil der kan sandsynliggøres et stort afsætningspotentiale gennem værdikædesamarbejder. I alt vil projektet bidrage til at øge de deltagende virksomheders omsætning med 20,2 mio. kr., øge eksporten med 8 mio. kr. samt skabe 11 nye vedblivende job i projektperioden. 5 år efter projektperioden forventes det at omsætningen beløber sig til 37 mio. kr, eksporten til 14,8 mio. kr. og at 21 nye, blivende arbejdspladser skabes hvert år.