Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Digitale veje til vækst - SMV vækstplan

Projektinformation

Startdato: 18.04.2018

Slutdato: 31.08.2021

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 12.074.114

EU-støtte til projektet (kr.): 7.242.425

Indstillet af: Vækstforum Sjælland

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Flere vækstvirksomheder

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Zealand Sjællands Erhvervsakademi S/I

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 4600

Partnere: 

  • LO Skolen
  • Maritime Development Center
  • SMVdanmark
  • Væksthus Sjælland

Projektresumé

Regionalfondsprojektet ”Digitale veje til vækst – SMV vækstplan” udnytter de muligheder, som Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, med henblik på at styrke vækst gennem automation og digitalisering i Region Sjælland.

Projektet understøtter Region Sjællands Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi og har til formål, at indfri små- og mellemstore virksomheders vækstpotentiale gennem digitalisering og automatisering med fokus på Region Sjællands ReVUS brancher (fødevareerhvervet, bygge- og anlægsbranchen, logistik- og transportbranchen, bioøkonomi).

Målgruppen er virksomheder med en betydelig vækstparathed samt teknologiparathed og målretter sig virksomhedsledere og medarbejdere med udviklingsansvar.

Regionalfondsprojektet inddrager 150 regionale virksomheder gennem forhåndsscreeninger, heraf screenes (parathedsvurderes) 90 virksomheder og der rekrutteres 60 vækstparate, teknologiparate og motiverede virksomheder, som gennemgår et individuelt og tilpasset vækstforløb med rådgivning og sparring.

Målet er, at virksomhederne bliver afklarede omkring digitale vækst muligheder og på den baggrund får udarbejdet en unik og realiserbar vækstplan. Det vurderes at 10 ud af de 60 virksomheder vil anslå at effekten af en realisering og implementering af vækstplanens mål, vil bringe dem til vækst ud fra OECD’s definition af vækstvirksomheder.