Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Digitale veje til vækst - SMV kompetence

Projektinformation

Startdato: 15.05.2018

Slutdato: 31.08.2022

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 21.036.995

EU-støtte til projektet (kr.): 10.166.219

Indstillet af: Vækstforum Sjælland

Fond og indsatsområde: Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Zealand Sjællands Erhvervsakademi S/I

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 4600

Partnere: 

  • Maritime Development Center
  • Roskilde Universitet
  • SMVdanmark
  • Væksthus Sjælland

Projektresumé

Socialfondsprojektet Digitale veje til vækst - SMV kompetence vil udnytter de muligheder, som Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond giver, med henblik på at styrke produktivitet og digitalisering i Region Sjælland. Formålet med projektet er at indfri små- og mellemstore virksomheders vækstpotentiale gennem digitalisering, automatisering og innovationsevne med fokus på Region Sjællands ReVUS brancher. Projektet inddrager 90 af regionens virksomheder og inddrager 370 deltagere i kompetenceudvikling. Det estimeres at 333 deltagere (svarende til 90%) opnår et kompetenceløft og højere omstillingsparathed, der fører til højere produktivitet og innovationsevne. Virksomhederne vil forventes at få en øget beskæftigelse på i alt 40 medarbejdere 2 år efter deltagelsen i projektet.Projektet understøtter Region Sjællands Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi og har SMVer inden for ReVUS brancherne (fødevareerhvervet, bygge- og anlægsbranchen, logistik- og transportbranchen, bioøkonomi) som målgruppe. Projektet vil bidrage til øget beskæftigelse i Region Sjælland ved at kompetenceudvikle og efteruddanne SMVer inden for digitalisering, automatisering og bedre innovationskompetencer. Projektet vil desuden bidrage til at de deltagende virksomheder, gennem deres kompetencemæssige og strategiske udvikling, øger produktiviteten og geares til at skabe yderligere vækst og beskæftigelse...