Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Digital Omstilling: Vækstplaner (digitale forretningsmodeller)

Projektinformation

Startdato: 07.06.2017

Slutdato: 31.12.2021

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 39.680.000

EU-støtte til projektet (kr.): 18.489.860

Indstillet af: Syddansk Vækstforum

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Flere vækstvirksomheder

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: S/I Erhvervshus Fyn

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 5230

Partnere: 

  • Erhvervshus Fyn P/S
  • Foreningen Sønderborg Vækstråd
  • Trekantområdet Danmark
  • Udviklingsråd Sønderjylland (URS)

Projektresumé

Projektet har til formål at skabe vækst i Region Syddanmark igennem Industri 4.0 kompatible løsninger .

I projektet arbejdes der med et segment af virksomheder, som har potentiale til at skabe vækst via nye, digitale forretningsmodeller. Dette søger de løst igennem Den Digitale Omstilling, Data og Intelligent Produktion.

Bag projektet står Væksthus Syddanmark, Udvikling Fyn, Trekantomraadet Danmark, Sønderborg Vækstråd, Udviklingsråd Sønderjylland, og Design2Innovate.

Projektet henvender sig til i 30 virksomheder over 2 år og 8 mdr. Effektskabelsen er 60 nye jobs, 15 nye vækstvirksomheder, en blivende mér-omsætning på 60.000.000 kr., og en blivende méreksport på 36.000.000 kr.

Der skal identificeres +300 virksomheder, af hvilke 120 bliver screenet med henblik på at afdække om virksomheden kan, vil og evner at drage fordel af projektets tilbud. Af de 120 screenede virksomheder deltager de 30. Af de 30 virksomheder medvirker projektet til, at de 15 bliver vækstvirksomheder.Virksomhederne modtager medfinansiering til at indkøbe konsulentydelser for i gennemsnit 220.000 kr. på det private konsulentmarked med henblik på at få lagt en vækstplan med afsæt i digitale forretningsmodeller og intelligent produktion.
Det private konsulentmarked for denne type ydelser er særdeles specialiseret, hvorfor projektet løbende vil opbygge en database med kvalificerede rådgivere, virksomhederne kan vælge imellem. Virksomheder, som selv bringer nye rådgivere til bordet, skal dokumentere praktisk erfaring med de pågældende løsninger via rådgiver CV for at sikre, at kompetencerne er til stede for at løse opgaverne. Forløbene vil pga. kompleksiteten typisk vare 6-18 måneder, hvor virksomheden sammen med konsulenten vil arbejde med vækstplanen.
Sideløbende følger projektets partnere i Udvikling Fyn, Trekantomraadet Danmark, Sønderborg Vækstråd, Udviklingsråd Sønderjylland og Design2Innovate virksomhederne ud fra et nærhedsprincip, hvor de kompetencer, enhederne besidder og giver virksomhederne værdi, benyttes til at sikre virksomhederne fremdrift og et godt forløb. Partnerne deltager også i virksomhedsrekrutteringen.