Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Digital Omstilling: Innovationssamarbejder

Projektinformation

Startdato: 07.06.2017

Slutdato: 30.09.2022

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 58.727.800

EU-støtte til projektet (kr.): 24.591.207

Indstillet af: Syddansk Vækstforum

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Innovation i SMV'er

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: S/I Erhvervshus Fyn

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 5230

Partnere: 

  • Erhvervshus Fyn P/S
  • Foreningen Sønderborg Vækstråd
  • Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)
  • Trekantområdet Danmark

Projektresumé

Formålet med projektet er at understøtte og accelerere produkt-, koncept- og løsningsudviklingen inden for Industri 4.0, Data og Digitalisering, og dermed skabe vækst i danske små og mellemstore virksomheder .

For at lykkes, skal del-projekterne gennemgå fire faser:

  • H1: Kvalificering og etablering af samarbejder
  • H2: Udvikling af nye produkter/løsninger og koncepter
  • H3: Test og brugerinddragelse
  • H4: Test af anvendelighed, sikkerhed og markedspotentiale før endelig kommercialisering.

Projektet er forankret hos Væksthus Syddanmark, og er blevet til i samarbejde med Sønderborg Vækstråd, Teknologisk Institut, Erhvervsakademi Lillebælt, Design2Innovate, Odense Robotics, Trekantomraadet Danmark, Syddansk Universitet, CLEAN og RoboCluster, ligesom projektet er åbent for yderligere relevante deltagere, som eks. ITD. Projektet er designet således, at det er de kompetencer virksomhederne har brug for, for at lykkes med deres udviklingsprojekter, der vil blive stillet til rådighed.

Virksomhederne får vejledning af projektet til at udfylde en ansøgningsskabelon på max. 10 A4-sider, inspireret af kravene i Horizon 2020 SMV-Instrumentet. Et uvildigt udvalg med relevante kompetencer vurderer, hvilke projekter der kost-effektivt vil kunne levere de bedste resultater, og giver bevilling i overensstemmelse hermed.

Projektets forventede effekter er, at mindst 12 produkter/løsninger/koncepter skal bringes til et stadie, hvor de kan kommercialiseres. Potentialet for vækst er stort, og projektet skal derfor levere en årlig meromsætning på 360 mio. kr., en årlig øget eksport på 180 mio. kr., og 120 nye jobs på baggrund af 12 nye produkter, løsninger eller koncepter.