Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Projektinformation

Startdato: 02.09.2010

Slutdato: 31.03.2015

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 24.559.514

EU-støtte til projektet (kr.): 11.807.000

Indstillet af: Syddanmark

Fond og indsatsområde: Socialfonden, Udvikling af menneskelige ressourcer

Kontaktinformation og partnere

Partnere: 

  • Designskolen Kolding

Projektresumé

Design2innovate omfatter 2 dele:
Denne Socialfondsansøgning, der omfatter aktiviteter, der vil styrke medarbejdernes kompetencer indenfor design og innovation. Desuden omfatter Design2innovate en regionalfondsansøgning, der fokuserer på at styrke virksomhedernes vækst gennem design med andre aktiviteter end kompetenceudvikling.

Målet er at få:
- design integreret i langt flere virksomheder
- flere medarbejdere til at kunne forstå og anvende design/innovationsmetoder
- flere produkter til at ”indeholde” design

Analyser viser, at virksomheder, der anvender design opnår en højere vækst og eksport end de, der ikke gør. Analyser viser også, at mange virksomheder har en barriere imod at anvende design. Dette skyldes en forældet forståelse af design som blot et værktøj til formgivning - og ikke en måde at tænke en innovationsproces på. Projektet vil gennemføre en række uddannelses- og innovationsforløb med virksomhedernes ansatte for at skabe en forståelse for, hvad design kan betyde.

Der sættes ind på 2 fronter:
- virksomheder, der i dag ikke anvender design, vil blive introduceret til designmetoder og succesfulde design cases
- virksomheder, der anvender design, vil blive tilbudt designfaglige udviklingsforløb

Disse tilbud er supplement til og videreudvikling af de tilbud, DDC gennemfører og Design2innovate koordinerer med regionens eksisterende projekter i relation til designfeltet og fungere som platformen for en fælles udvikling af en samlet regional designsatsning.

Projektet tilbyder specialiseret efteruddannelse i design og innovation, der gør deltagerne i stand til at fungere som innovationsagenter internt i organisationen. Der skabes en eliteuddannelse for designere bl.a. med masterclases med internationale topdesignere. Der afholdes internationale camps for designstuderende og virksomheder. Innovationsafdelinger fra virksomheder kan komme i praktik på Designskolen og der afholdes Design Updates, hvor erfaringer fra virksomheder deles med andre.

Projektet tilbyder således en bred vifte af efteruddannelse for ansatte, der fra meget forskellige udgangspunkter skal have et løft i designkompetencerne, så de kan skabe nye produkter og systemer baseret på designthinking eller blot blive i stand til at samarbejde med designere og efterspørge designkompetencer i designfirmaer.