Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Projektinformation

Startdato: 11.03.2015

Slutdato: 31.12.2022

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 68.551.378

EU-støtte til projektet (kr.): 34.269.332

Indstillet af: National pulje

Fond og indsatsområde: Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: TietgenSkolen

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 5000

Partnere: 

  • AARHUS TECH
  • Den Selvejende Institution Køge Handelsskole og Handelsgymnasium
  • Erhvervsakademiet Lillebælt
  • Mercantec

Projektresumé

Projekt Compress har til formål at hjælpe op til 67 SMV´er indenfor fremstillingssektoren med at blive mere ressourceeffektive. Virkemidlerne er primært viden- og kompetenceudvikling, der skal sætte medarbejderne i stand til at omsætte deres kendskab til produktionsprocesser, råstoffer og halvfabrikata til effektiv anvendelse af ressourcerne, der også omfatter virksomhedens forbrug af energi og vand.

Viden- og kompetenceudviklingen varetages primært af de medvirkende erhvervsskoler og erhvervsakademier i samarbejde med de deltagende virksomheder og de øvrige partnere i projektet, der er landsdækkende med en bred partnerkreds bestående af skoler, erhvervsfremme, rådgivere, vidensinstitutioner og arbejdsmarkedets parter (brancheorganisationer). Regionerne indgår også i samarbejdet.

Kompetenceudviklingen spænder over et bredt indhold fra LEAN til projektledelse og fra materialekendskab til innovation. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres på forskellig vis fra læring direkte i produktionen til traditionelle kurser med mellemliggende træning med eller uden e-læring. Hvad og hvordan kompetenceudviklingen sker fastlægges i det konkrete virksomhedsprojekt ud fra virksomhedens konkrete behov og muligheder.For at deltage skal en virksomhed vurderes som parat til at få udbytte af ressourceeffektivitetsindsatsen, der tilrettelægges som et konkret virksomhedsprojekt. Ligeledes skal en betydelig del af medarbejdergruppen deltage i kompetenceudviklingen, der også har fokus på aktiv medarbejderinddragelse.

Projektet har modtaget tillægsbevilling til at hjælpe yderligere 50 SMV’er. Målgruppen er ændret til at omfatte alle sektorer (ikke kun fremstillingssektoren), og fokus er på at hjælpe SMV’er, der oplever udfordringer i forbindelse med COVID-19-krisen.