Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Projektinformation

Startdato: 01.10.2018

Slutdato: 30.06.2021

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 13.614.000

EU-støtte til projektet (kr.): 6.807.000

Indstillet af: Vækstforum Hovedstaden

Fond og indsatsområde: Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Dansk Flygtningehjælp

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 2400

Partnere: 

  • Allerød Kommune
  • Gentofte Kommune
  • Hillerød Kommune
  • Rudersdal Kommune

Projektresumé

Projekt Business Training har til formål at inkludere udsatte flygtninge og familiesammenførte på arbejdsmarkedet. Indsatsen foregår i et stærkt partnerskab mellem Integrationsnet, virksomhederne i Region Hovedstaden samt kommunerne Hillerød, Rudersdal, Gentofte og Allerød.

Målgruppen i projektet er udsatte flygtninge og familiesammenførte, langt fra arbejdsmarkedet. Målgruppen har til fælles, at deres forhold indtil videre har været en hindring for, at de har kunne inkluderes på det danske arbejdsmarked. Projektet skaber et "Place and train"-forløb, hvor kompetenceudvikling på en virksomhed samtænkes med en dedikeret indsats omkring den enkeltes udfordringer. Dette sker med respekt for individuelle forhold, med fokus på at tilbyde relevant støtte og coaching ude i virksomhederne, fremfor i forløb før borgerne bliver tilknyttet virksomheden. Ydermere kobles en mentor på den enkelte flygtning for at sørge for en sammenhæng i indsatsen og for samtidig at sikre, at der altid er en livline for den enkelte. Herudover klædes virksomhederne på til opgaven gennem en support-service, hvor de kan få hjælp og vejledning - også til akutte problemstillinger. Flygtningene deltager ligeledes i Team Sessions, samt tilbydes individuelle samtaler.

Nytænkningen i projektet er kombinationen af et ’Place and train’ forløb, mentoring og support-service for virksomhederne. Det er en ikke-anvendt metode for målgruppen i den kommunale beskæftigelsesindsats.

På den korte bane er målet for deltagerne bl.a. en aktiv tilværelse i en målrettet indsats være med til at bringe nye ressourcer frem og fjerne fokus fra udfordringerne for den enkelte og dennes familie. På den lange bane vil projektet have store positive effekter da deltagerne flytter sig fra passivitet til aktivitet og dermed kommer til at udgøre en arbejdskraftressource. Sekundært vil projektindsatsen have en positiv effekt på deltagernes generelle sundhedstilstand. Kvalitative interviews med flygtninge i flere studier taler kraftigt for, at arbejdet har en positiv virkning, og at passivitet bidrager til en forværret psykisk tilstand. Gennem projektet tilføres regionen/kommunerne læring og inspiration. Projektet tilfører således ny viden og erfaringer gennem projektet, som løbende kan implementeres i kommunerne.