Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Bæredygtige synergier. Faciliteret Industriel Symbiose for Energi- og Ressourceeffektivitet

Projektinformation

Startdato: 02.03.2017

Slutdato: 30.09.2020

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 7.717.260

EU-støtte til projektet (kr.): 3.858.630

Indstillet af: Vækstforum Nordjylland

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Energi- og ress.effektive SMV'er

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Aalborg Universitet

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 9000

Partnere: 

  • Aalborg Havn A/S
  • Aalborg Kommune

Projektresumé

Projektet har til formål at forbedre konkurrenceevnen blandt små og mellemstore virksomheder ved at udvikle grønne forretningsmodeller til at øge energi- og ressourceeffektiviteten i virksomhederne gennem facilitieret industriel symbiose. Projektområdet dækker postnummeret 9220 Aalborg Øst, der indeholder store industri- og erhvervsområder.

Projektet har tre primære styrker i forhold til at nå målsætningerne:
1) Projektet er en nytænkende systemisk tilgang til industrielle symbioser, som tydeliggør væsentlige potentialer, der ikke tidligere har været i fokus.
2) Projektet er drevet af et stærkt lokalt engagement for at forbedre ressource- og energieffektivitet blandt virksomhederne, hvor blandt andet det lokale erhvervsnetværk spiller en central rolle.
3) Projektet bygger videre på eksisterende initiativer om at bruge miljømæssige forhold til at forbedre konkurrenceevnen hos områdets virksomheder blandt andet med fokus på forbedring af rammevilkår.

Det forventes at understøtte udviklingen af forretningsmuligheder og efterfølgende implementering. I projektet kortlægges potentialet for energi- og ressourcebesparelser på et ’meta-niveau’ for alle SMV’ere i området. Det giver en systemisk tilgang til at pege på industrielle symbioser på tværs af virksomheder, og projektet vil med udgangspunkt i den viden identificere og rekruttere virksomheder til at indgå i symbioserne.

De deltagende virksomheder matchmakes og deres forretningssamarbejde understøttes gennem etablering af symbiosegrupper. Udover eksisterende SMV’ere vil projektet have fokus på at tiltrække nye SMV’ere, der kan muliggøre eller øge potentialerne for energi- og ressourcebesparelser i området.Udviklingen af forretningsmodellerne lægger vægt på at finde modeller, der er realiserbare for virksomhederne i området. Efter projektperiodens afslutning vil mindst 25 virksomheder have udarbejdet konkrete forretningsmodeller for de industrielle symbioser med et samlet potentiale på et fald i energiforbruget på 4.603 gigajoul og et fald i materialeforbrug på 250 tons.