Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
15.06.2015

Erhvervsstyrelsen markerer Europadagen

Europaflaget vejrer i disse dage uden for Erhvervsstyrelsens kontorer i det sydlige Silkeborg. Anledningen er markeringen af Europadagen, den 9. maj.

Dagen har sin oprindelse den 9. maj 1950, hvor den daværende, franske udenrigsminister Robert Schumann fremsatte den såkaldte Schumann-erklæring. Erklæringen foreslog et samarbejde mellem kul- og stålindustrien i Frankrig og Tyskland, som også skulle være åbent for andre interesserede lande.

Eftersom kul- og stålindustrien var afgørende i våbenindustrien, var tanken i forslaget, at det nye samarbejde og fælles kontrol ville kunne forebygge endnu en grusom krig.

Erklæringen konkluderede derfor, at en fælles kul- og stålproduktion - med deklarationens ord - ville gøre en krig mellem de historiske rivaler Frankrig og Tyskland "ikke alene utænkelig, men også umulig".

Forløber for EU

Kul- og stålunionen bliver en realitet den 18. april 1951, hvor Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg og Tyskland underskriver en traktat om et fælles samarbejde.

Med traktaten bliver landenes kul- og stålindustri underlagt en fælles ledelse. På den måde kan ingen af parterne længere på egen hånd fremstille våben, der kan bruges i krig mod de andre og dermed er grundlaget lagt, for det EU vi kender i dag.

Senere hen udvides samarbejdet løbende til også at omfatte en lang række andre samarbejder herunder det indre marked og samhørighedspolitikken, som Erhvervsstyrelsen er med til at gennemføre via forvaltningen af EU's strukturfonde i Danmark.

Du kan læse mere om strukturfondene her

Fakta om EU-flaget.

Det europæiske flag er ikke blot et symbol på EU, men også på Europas enhed og identitet i bredere forstand.

Det europæiske flag består af 12 gyldne stjerner i en cirkel på en blå baggrund. Stjernerne symboliserer idealerne om enhed, solidaritet og harmoni blandt Europas befolkninger.

Antallet af stjerner har intet med antallet af medlemslande at gøre, men cirklen er et symbol på enhed.

Flagets historie går helt tilbage til 1955. Europarådet - som forsvarer menneskerettigheder og fremmer europæisk kultur - anvendte dengang det nuværende design.

I løbet af de efterfølgende år opfordrede Europarådet de nye europæiske institutioner til også at anvende flaget. I 1983 vedtog Europa-Parlamentet at anvende flaget. I 1985 var flaget vedtaget af alle EU's ledere som det officielle emblem for Den Europæiske Union.