Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Glade mennesker i en virksomhed

Erhvervspolitisk set-up

En decentral erhvervsfremmeindsats med udgangspunkt i virksomhedernes behov og regionale forskelle skal bidrage til en mere fokuseret indsats for vækst og udvikling i hele landet.

Med nedsættelsen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er der lagt op til en samlet indsats for den decentrale erhvervsfremme. Bestyrelsen har til opgave at sikre, at den decentrale erhvervsfremmeindsats hænger sammen på tværs af den offentlige sektor – stat og kommuner.

Nedsættelsen ad Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er led i en forenkling af erhvervsfremmesystemet. Forenklingen sætter ind på fire hovedområder for at skabe en mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmeindsats:

  • Bedre kvalitet og tilgængelighed i erhvervsservicen. Der oprettes tværkommunale erhvervshuse og etableres en digital erhvervsfremmeplatform.
  • En sammenhængende decentral erhvervsfremme. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse overtager ansvaret fra de regionale vækstfora og klyngeindsatsen konsolideres.
  • Forenkling af den statslige erhvervsfremme. Indsatsen for videnbaseret iværksætteri styrkes. Der skabes én indgang for låne- og egenkapitalformidling i Vækstfonden, samt én indgang for tilskudspuljer til innovation, udvikling og demonstration i Innovationsfonden.
  • Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen. Den kommunale indsats konsolideres i destinationsselskaber, og der skabes større sammenhæng i indsatserne mellem de større offentlige turismeaktører.