Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Glade mennesker i en virksomhed

Erhvervspolitisk set-up

Regeringen og de regionale og lokale parter har en fælles opgave i at skabe grundlag for vækst og erhvervsudvikling i hele landet.

De regionale og lokale parters indsats er målrettet de særlige udfordringer og muligheder, som kendetegner den enkelte region eller det enkelte lokalområde, mens regeringens initiativer typisk sigter på at forbedre de overordnede rammer for virksomhedernes vækstvilkår i hele landet. På siderne kan du læse mere om det regionalpolitiske set-up og de regionale vækstpartnerskaber.