Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
23.06.2020

Erhvervshusene ruller succesfuldt projekt ud blandt iværksættere over hele landet

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forstærker og næsten fordobler lovende iværksætterprojekt. Med en ekstra bevilling på 6,9 mio. kr. kan projektet fremover hjælpe 3.700 i hele landet – og der er særligt fokus på dem, der har det svært efter COVID-19-krisen.

Med Erhvervshus Hovedstaden i spidsen er landets erhvervshuse ved at igangsætte det landsdækkende projekt IværksætterDanmark, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i efteråret støttede med 13,9 mio. kr. Nu har bestyrelsen valgt at forstærke projektet med yderligere 6,9 mio. kr. fra EU’s Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler. Det betyder at projektet nu kan hjælpe op til 3.700 iværksættere frem for de knap 2.100, som det oprindelige budget rakte til.

Baggrunden er COVID-19-krisen, som har været en stor udfordring for mange iværksættere, men også har skabt nye muligheder for det vækstlag, som iværksætterne udgør. De ekstra midler skal bruges til både at hjælpe endnu flere iværksættere og til at igangsætte en række tilbud inden for krisehåndtering, finansiering og forretningsmodeller. Tilbuddene bliver digitale, fordi det trods den etapevise genåbning af samfundet er blevet vanskeligere at gennemføre fysiske aktiviteter.

Rammer meget bred målgruppe

Direktør for Erhvervshus Hovedstaden Liselotte Hohwy Stokholm forudser, at de ekstra midler kommer til at gøre en markant forskel, og at projektet vil få stor betydning for en meget bred målgruppe af iværksættere.

De ekstra midler betyder, at vi næsten kan fordoble antallet af iværksættere, vi kan give en hjælpende hånd. Og med de digitale tilbud vil vi kunne ramme iværksættere i hele landet, som vi grundet COVID-19-restriktioner kan have svært ved at samle fysisk til aktiviteter,” siger Liselotte Hohwy Stokholm.

"Mange iværksættere føler sig usikre på fremtiden efter COVID-19, og de efterspørger kompetenceudvikling, så de kan modstå krisen. Og hvis vi skal have flere til at tage springet over i iværksætteri og flere iværksættere til at overleve, skal vi styrke deres kompetencer på de områder, som er mest kritiske for deres overlevelse,” siger direktør for Erhvervshus Hovedstaden Liselotte Hohwy Stokholm. Foto: Erhvervshus Hovedstaden

 

Over 5.000 iværksættere fik styrkede kompetencer

Indsatsen i IværksætterDanmark bygger på mange af de positive erfaringer, som erhvervshusene har haft i tidligere programmer. Hos Erhvervshus Hovedstaden fremhæves Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP), som blev afsluttet med succestal i foråret: 5.500 iværksættere gennemførte 15.000 forløb på 700 workshops, og projektet bidrog til at skabe ca. 500 nye iværksættere, som afsluttede forløbet med at stifte virksomhed. 9 ud af 10 deltagere meldte om forbedrede kompetencer efter projektforløbet.

Projektleder Emil Ødegaard, som havde ansvar for HIP og nu for IværksætterDanmark, forventer, at mindst halvdelen af deltagerne i IværksætterDanmark vil være nye iværksættere, som inden for tre år efter projektet vil have stiftet virksomhed. Den anden halvdel ventes at være iværksættere, der allerede har en omsætning – måske ikke stor, men stor nok til, at der er ”noget at bygge videre på,” siger Emil Ødegaard og fortsætter:

Vi har gennem fem års arbejde i HIP fået nogle vigtige erfaringer med disse brede målgrupper af iværksættere. Det er fx iværksættere, der er på så tidligt et stadie, at det er svært at vurdere, om de har fat i noget. Men vi har ikke sagt nej til nogen med iværksætterambitioner, og vi har gjort nogle iværksættere stærke nok til, at de kan overleve og skabe vækst,” siger Emil Ødegaard.

For Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er der en rigtig god idé i at holde fokus på denne brede målgruppe, siger bestyrelsesformand Jakob Riis:

Danmark har en underskov af små iværksættervirksomheder, som måske kun har iværksætteren selv og en eller to ansatte på lønningslisten. Men når man har tilstrækkeligt mange af dem, giver deres indsats en stor samfundsmæssig gevinst. Vi ved også, at nutidens iværksættere med tiden kan vokse til fremtidens fyrtårne, og derfor er det vigtigt at få så mange som muligt ind i projekter som dette,” siger Jakob Riis om baggrunden for tillægsbevillingen til IværksætterDanmark.

COVID-19 kræver digital indsats

Projektet udrulles i partnerskab med landets øvrige erhvervshuse og i samarbejde med landets kommuner. Det brede partnerskab sikrer, at indsatsen kommer ud til iværksættere og virksomheder i alle egne af Danmark.

De nye, kriserelaterede indsatser knyttes til de tre hovedlinjer i projektet, der alle sigter mod kompetenceløft blandt iværksættere:

  • Faglige kompetenceforløb (fx økonomi, salg og markedsføring)
  • Branche- og temaspecifikke forløb (fx inden for grøn omstilling eller for kvindelige iværksættere)
  • NextStep-forløb for mere erfarne iværksættere, der bygger oven på de foregående med et særligt netværksfokus og individuel opfølgning.

De første aktiviteter ventes at gå i gang hen over sommeren, og det bliver iværksætternes behov, der kommer til at styre indholdet.

Vi opretter aktiviteter inden for basale faglige kompetencer, som vi kan se, at der er et enormt behov for. Vi starter op i brancher eller områder, hvor der er styrkepositioner – fx offshoreindustrien og robotindustrien – eller hvor der er overordnede udfordringer, fx klima. Og vi taber ikke nogen på gulvet. Hvis nogen vil starte et CVR-nummer op, er vi der for dem,” siger Emil Ødegaard.

Iværksætter: Godt at møde ligestillede

Mette Ravn, som driver iværksættervirksomheden Mette Ravn Vanilje, anbefaler iværksættere at hoppe med på IværksætterDanmark. Hun har selv deltaget i en række aktiviteter i Hovedstadens Iværksætterprogram, og programmets netværk og kompetenceudvikling har været vigtigt for hendes virksomhed.

Mette Ravn mødte iværksættere i samme situation gennem aktiviteterne i Hovedstadens Iværksætterprogram, som nu efterfølges af IværksætterDanmark. ”Jeg kunne godt finde på at deltage igen,” siger hun. Foto: Mette Ravn Vanilje

Hun var en etableret iværksætter, da hun gik med i HIP. I projektet fik hun blandt andet konkrete værktøjer til at kommunikere på sociale medier og fik hjælp til at tænke sin forretningsstrategi ind i det.

Hun lægger dog mindst lige så meget vægt på udbyttet af iværksætternetværket i projektet.

Det er virkelig en ensom kamp at være iværksætter. Når man er ”direktøren for det hele”, og man sidder for sig selv og nørkler med tingene og har brug for inspiration, er det simpelthen så givtigt jævnligt at mødes med andre mennesker i samme situation,” siger Mette Ravn, som nu har fået investorer og er ved at opbygge sin egen vaniljefarm i Tanzania.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses formand, Jakob Riis, glæder sig til at se IværksætterDanmark folde sig ud i hele landet.

Vi har valgt at give ekstra midler til en række af vores veldrevne og succesrige projekter, som der er stor efterspørgsel på blandt virksomheder og iværksættere. Og det er helt bevidst: Hvorfor opfinde noget nyt, når vi allerede har noget, der virker? IværksætterDanmark opfylder alle vores ønsker: Erhvervshusenes netværk, samarbejdet med kommunerne og den digitaliserede tilgang i projektet bidrager til, at vi når helt ud i alle afkroge af landet til alle iværksættere, der føler sig presset af krisen,” siger Jakob Riis.

Fakta om indsatsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsatte på sit møde den 6. april 2020 i alt 114,7 mio. kr. til justering og skalering af eksisterende erhvervsfremmeprojekter, der kan hjælpe virksomhederne på to fronter:

  • På kort sigt med at afbøde de umiddelbare følger af COVID-19
  • På mellemlangt sigt med at forberede landets virksomheder til en ny virkelighed efter COVID-19 indtil udgangen af 2021.

15 projekter får nu midler via COVID-19-puljen. Med tilsagnene udmøntes op til 88 mio. kr. af de afsatte midler. Indsatsen finansieres af EU’s Socialfond, EU’s Regionalfond og de decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs mere om COVID-19-puljen og læs beskrivelserne af de støttede projekter på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside.

 

FAKTA OM ”IværksætterDanmark”

Operatør: Erhvervshus Hovedstaden. Vigtigste partnere: Landets øvrige erhvervshuse.

Formålet med projektet er at øge kompetenceniveauet for nye iværksættere i hele landet gennem kompetenceforløb, tematiserede og brancherettede forløb samt et overbygningsforløb med individuel opfølgning. Projektet har fået tillægsbevilling på i alt 6,9 mio. kr. fra EU’s Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler. Med de ekstra midler kan projektet øge antallet af deltagere fra ca. 2.078 til 3.672, afholde flere forløb og øge digitaliseringen af forløbene for at imødekomme udfordringer med fysiske aktiviteter som følge af COVID-19. Projektet varer til udgangen af september 2022.

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

 

FAKTA OM EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst.

Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.

 

Kontakt

Ønsker du at vide mere om projektet og COVID-19-puljen, kan du kontakte chefkonsulent Susanne Gren Svendsen på 35 29 14 73 og susssv@erst.dk

Ønsker du at vide mere om IværksætterDanmark, kan du kontakte projektleder Emil Ødegaard, Erhvervshus Hovedstaden, på 31 68 41 01 og eoe@ehhs.dk