Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.06.2019

Erhvervsfremmebestyrelsen vil tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Højkonjunktur og mangel på arbejdskraft har skabt en flaskehals, som på tværs af brancher udfordrer virksomhedernes vækst og udvikling. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har derfor afsat 59,1 mio. kr. fra EU’s Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler til en indsats, som skal tiltrække flere kvalificerede udenlandske arbejdstagere med videregående uddannelser eller erhvervsuddannelse.

Beskæftigelsesministeriet registrerede fra september 2018 til februar 2019 over 70.000 forgæves stillingsopslag fra danske virksomheder, og tendensen er stigende. Manglen på kvalificeret arbejdskraft betyder nu, at virksomheder på trods af stor efterspørgsel fra markedet risikerer at skulle sige nej til ordrer.

Efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft kan ifølge en COWI-analyse ikke alene mættes med øget rekruttering og opkvalificering på det danske arbejdsmarked. Derfor iværksætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu en indsats, der skal styrke særligt små og mellemstore virksomheders mulighed for at tiltrække, modtage og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Flaskehalsproblemet kan medføre, at virksomhederne placerer deres investeringer, ordrer og jobs uden for Danmark, advarer Jakob Riis, formand for erhvervsfremmebestyrelsen:

Virksomhederne har svært ved at få fat i fx ingeniører og naturvidenskabelige kandidater, og inden for bestemte grupper af faglærte er der ubalance i udbud og efterspørgsel af kompetencer. Uden adgang til internationale kompetencer på disse områder vil det gå ud over de danske virksomheders konkurrencekraft, siger Jakob Riis.

Indsatsen og målgruppen

Indsatsen skal være efterspørgselsdrevet og ske på områder, hvor det danske arbejdsmarked ikke selv kan imødekomme efterspørgslen. Samtidig skal indsatsen supplere de eksisterende indsatser med internationalisering og talenttiltrækning.

Målgruppen er højtuddannede personer fra udlandet, der bliver ansat på danske arbejdspladser, og kvalificerede faglærte eller personer med en kort videregående uddannelse.

Projektdeltagere kan få støtte til blandt andet:

  • Tiltrækningsforløb der supplerer den eksisterende indsats, introduktionsforløb, sprogkurser og onboardingforløb.

  • Modnings- og kulturforståelseskurser for virksomheder der vil ansætte udenlandsk arbejdskraft.

  • Forløb der kan fastholde internationale studerende i virksomhederne efter endt studie.

Operatører, der ansøger om støtte, skal også redegøre for, hvordan opnåede resultater forankres og videreføres, når den offentlige medfinansiering ophører. Desuden skal det beskrives, hvordan projektet tager afsæt i virksomheders konkrete kompetencebehov inden for særlige brancher.

Af de 45 mio. kr., som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter til inklusion via uddannelse og beskæftigelse, kommer 39,4 mio. kr. fra EU’s Socialfond, mens de resterende 19,7 mio. kr. er decentrale erhvervsfremmemidler.

Indsatsen for tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft er et prioriteret område i erhvervsfremmebestyrelsens Strategi for decentral erhvervsfremme 2019

Fakta

Læs beskrivelsen af den kommende indsats, og find link til det elektroniske ansøgningsskema og praktiske informationer 

  • Der afholdes informationsmøder den 1. juli i Sorø, den 2. juli i Vejle og den 15. august i Odense.

Læs mere om informationsmøderne, og meld dig til

  • Projektperioden kan være op til 3 år og i udgangspunktet løbe fra medio 2019 til medio 2022.

  • Fristen for at indsende ansøgning er den 10. september 2019 kl. 12.00.

  • Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 14. november 2019. Herefter vil ansøgere få tilsagn eller afslag.

Kontakt

Hvis du er potentiel operatør og vil vide mere om indsatsen, herunder hvordan du søger, er du velkommen til at kontakte:

Du kan læse mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på erhvervsfremmebestyrelsen.dk