Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
01.05.2018

Effektmåling: Strukturfondsindsatsen i 2007-2013 skabte 13.700 jobs

En ny effektmåling med registerdata fra Danmarks Statistik viser, at strukturfondsindsatsen i perioden 2007-2013 skabte knap 13.700 nye, private fuldtidsjobs og styrkede de deltagende virksomheders omsætning med ca. 22 mia. kr.

I løbet af programperioden 2007-2013 støttede EU's strukturfonde mere end 300 virksomhedsrettede, regionale vækstinitiativer. Initiativerne havde eksempelvis fokus på rådgivning af iværksættere, omstilling til smart og grøn produktion og på at få flere unge til at tage en erhvervsrettet uddannelse. Og indsatserne har gjort en reel og målbar forskel til fordel for væksten i den private sektor.

En ny effektmåling, der er lavet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik, viser, at strukturfondsinitiativerne har skabt knap 13.700 private fuldtidsjobs og øget virksomhedernes omsætning med ca. 22 mia. kr. Væksten i jobs og omsætning er målt over en treårig periode efter projekternes afslutning, og tallene er sammenholdt med sammenlignelige virksomheder, der ikke har deltaget i strukturfondsindsatsen.

Samlet har strukturfondsinitiativerne i 2007-2013 kostet ca. 4,5 mia. kr. at gennemføre, og halvdelen er finansieret af EU's Regionalfond og EU's Socialfond.