Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Effektmåling

Erhvervsstyrelsen følger løbende op på, hvad der kommer ud af indsatsen. Det sker ved løbende, registerbaserede effektmålinger, der laves i samarbejde med Danmarks Statistik.

Erhvervsstyrelsen har sammen med regionerne og Danmarks Statistik udviklet et registerbaseret redskab til effektmåling af erhvervsfremmeinitiativer. Resultaterne af effektmålingerne vil løbende blive offentliggjort her på siden.

Du kan læse mere om registerbaseret effektvurdering i metodenotatet "Registerbaseret effektvurdering af den virksomhedsrettede erhvervsfremmeindsats".

Redskabet giver mulighed for at følge den faktiske udvikling inden for beskæftigelse, omsætning, indtjening og eksport i de private virksomheder, der deltager i indsatsen. Derudover er det også muligt at måle mere generelt på effekten, både på enkeltprojekter og på hele indsatsområder.