Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
16.06.2021

Effektivt EU-projekt hjalp gourmethotel videre: Mere luksus er vejen til vækst

Regionalfondsprojektet ”Spirende fødevareoplevelser” har hjulpet 74 syddanske iværksættervirksomheder inden for fødevarebranchen med at udarbejde en vækstplan. Og hjælpen har givet pote. Dobbelt så mange virksomheder som forventet har efterfølgende oplevet vækst i omsætning eller antal ansatte.

Gennem EU-projektet ”Spirende fødevareoplevelser” har Carsten og Karina Kjær, der ejer Ribehøj, fundet vejen til vækst. Første mål i strategien er allerede realiseret med udbygningen af seks nye luksushytter. På billedet ses én af hytterne. Foto: Christer Holte

De fleste virksomheder ønsker vækst og fremgang. Men hvordan bliver man en vækstvirksomhed og finder strategien, når man ikke helt kan gennemskue, hvor vækstmulighederne ligger?

Carsten og Karina Kjær, der ejer hotellet og gourmetrestauranten Ribehøj, fandt svaret i

regionalfondsprojektet ”Spirende fødevareoplevelser”, der blev drevet af Erhvervshus Sydjylland frem til februar i år. Hotellet deltog i projektet fra 2018 til 2019

Ribehøj oplevede stor interesse for hotellets hytter, hvor gæsterne får et luksusophold i naturskønne omgivelser. For parret var flere hytter afgørende for at skabe mere vækst, men det krævede godkendelse fra Vejen Kommune.

Carsten og Karina Kjær investerede – med hjælp fra ”Spirende fødevareoplevelser” – i professionel, ekstern rådgivning til at lave en vækstplan og en visuel strategi med 3D-tegninger, som kunne forelægges kommunen.

Hvis vi selv skulle have lavet en vækstplan og en visuel strategi uden finansiel hjælp til opstart og til den eksterne rådgivers kompetencer, ville det have taget væsentligt længere tid, før vi kom i gang. Og vi ville sandsynligvis ikke have stået lige så stærkt. Muligheden for at deltage i projektet var det, der skulle til, for at vi kunne komme ud over stepperne. Det var det, der gjorde, at vi sagde ok, nu gør vi det,” fortæller Carsten Kjær.

Vækst på den anden side af COVID-19

Med vækstplanen og den visualiserede strategi i hånden fik Ribehøj grønt lys af kommunen og kreditorer til at udbygge. Efter deltagelsen i projektet har Ribehøj udvidet med seks hytter, og næste step er at kunne tilbyde gæsterne wellnessoplevelser som fx massage og spa – og på længere sigt udbygning med yderligere otte hytter.

Øverst ses en af de 3D-visualiseringer, der blev forelagt kommunen. Nederst ses en realiseret luksushytte. Foto: Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S og Ribehøj

Vækstinitiativerne er dog sat på pause som følge af COVID-19-krisen, der indtil videre har kostet Ribehøj en omsætning på ca. 15 mio. kr.

COVID-19 er et kæmpe slag. Vi er særligt hårdt ramt, da vi står med nye, dyre investeringer, der ikke kan kaste noget af sig under nedlukninger. Faktisk har vi droppet udbygningen af to hytter, udover de seks, som var godkendte – vi turde ikke vove mere,” siger Carsten Kjær.

Alligevel har han håb for fremtiden:

Det kommer til at tage lidt længere tid at realisere vores mål end ønsket, men med vækstplanen i baghånden har vi stærke forudsætninger for at kunne rejse os igen. Efter vores deltagelse i ”Spirende fødevareoplevelser” tror vi på, at vi vil få travlt igen og vækste i fremtiden.” 

74 virksomheder med i ”Spirende fødevareoplevelser”

Formålet med regionalfonsprojektet var at udvikle 70 syddanske SMV’er i fødevarebranchen med fokus på oplevelsesbaserede aktiviteter. Med støtte til skræddersyede vækstplaner fra dygtige eksperter fik de deltagende virksomheder struktur og overblik over deres næste udviklingstrin og realiseringen af deres mål.

Trods COVID-19 har projektet været en succes: 74 SMV’er har deltaget, og 31 af dem har i dag udviklet sig til nye vækstvirksomheder. Det er dobbelt så mange vækstvirksomheder, som man havde forventet ved projektets begyndelse, og endnu flere af de deltagende virksomheder nærmer sig deres vækstmål. 90 pct. af de deltagende virksomheder er i gang med eller forventer at implementere deres vækstplaner, og 70 pct. planlægger at øge deres investeringsniveau i virksomheden som følge af deltagelsen.

Når virksomhederne kommer op i helikopteren, får økonomisk hjælp og får løbende sparring, så får de virkelig sat gang i en positiv udvikling. Man kan sige, at de får styrket evnerne til at innovere og drifte på samme tid, så de to processer kompletterer hinanden frem for at være hinandens modsætninger,” siger Mona Nissen Bach, projektleder i Erhvervshus Sydjylland.          

Fælles for mange af de deltagende virksomheder er, at de ikke har været vant til at bede om hjælp. Bagefter har deltagerne derfor været meget positive over, hvor meget projektet har givet dem.

Flere af virksomhederne har udtrykt, at de ikke ville have opnået samme udvikling og udbytte uden projektet. De har fået nye vinkler på deres forretning, og vigtigst har de fået et skub, der fører til ambitioner hævet til nye højder,” slutter Mona Nissen Bach.

FAKTA Om ”Spirende fødevareoplevelser”

Målet med projektet var at skabe nye vækstvirksomheder, og projektet hjalp 74 virksomheder til at udarbejde en vækstplan i løbet af projektperioden. Projektet henvendte sig både til nyopstartede virksomheder og til virksomheder, der allerede var solidt funderede. Det forventes, at projektet på sigt vil føre til 423 nye fuldtidsjobs og 15 nye vækstvirksomheder.

Projektet blev støttet med 14,7 mio. kr. fra EU’s Regionalfond.

Projektet startede i august 2015 og blev i sommeren 2020 forlænget til slutningen af februar 2021 grundet COVID-19. Forlængelsen var nødvendig, for at projektet og virksomhederne kunne nå de opsatte mål – flere virksomheder valgte at forlade projektet, mens andre satte deres deltagelse på pause. Erhvervshus Sydjylland var ansvarlig for projektet, som blev gennemført i partnerskab med Erhvervshus Fyn, Madværket og UdviklingsRåd Sønderjylland.

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

FAKTA Om EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark.

Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive

  • Understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med byer over 30.000 indbyggere