Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Effekt og statistik

Midlerne fra EU's strukturfonde har til formål at styrke konkurrenceevnen og beskæftigelsen i hele Danmark. I Erhvervsstyrelsen følger vi løbende op på indsatsens effekt.

Det er de regionale vækstfora, der prioriterer hvilke konkrete projekter, som skal sættes i gang med støtte fra strukturfondene. Projekterne skal bidrage til at opfylde målene i strukturfonds­programmerne og i det enkelte vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Dermed skal projekterne bidrage til vækst og beskæftigelse i den enkelte region.

For at skabe konkrete effekter på den regionaløkonomiske udvikling er det vigtigt at:

Erhvervsstyrelsen bidrager til alle tre områder.