Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
07.11.2013

Drøftelse af ny partnerskabsaftale med EU-Kommissionen

NaturErhvervsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen afholder mandag den 2. december 2013 et fælles arrangement i Odense. Her præsenteres forslag til den partnerskabsaftale, som Danmark skal indgå med Kommissionen som led i udmøntningen af de nye programmer for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne samt Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for perioden 2014-2020. Efter præsentationen vil der være mulighed for at drøfte forslaget til partnerskabsaftalen.

Tilmelding skal ske elektronisk her senest fredag den 22. november 2013.