Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Dokumentation gemmes

I skal gemme jeres dokumentation og bilag fra projektet.

Det er vigtigt, at I gemmer projektets bilag og dermed dokumentation for de udgifter, der er afholdt i projektet.

Der er nemlig flere kontrolinstanser i EU-systemet. Derfor vil I både i projektperioden og i årene efter projektets afslutning kunne blive kontrolleret af Erhvervsstyrelsens EU-controllere, Rigsrevisionen, Den Europæiske Revisionsret og EU-Kommissionen.

Revisionsorganerne forsøger så vidt muligt at undgå at revidere projekter, som allerede er revideret, men da projekter udvælges til kontrol på stikprøvebasis, kan det ikke helt udelukkes, at det samme projekt får besøg af flere revisionsorganer.

Konsekvensen af en senere kontrol kan være, at udgifter, som i første omgang har udløst en udbetaling fra Erhvervsstyrelsen, underkendes og derfor skal tilbagebetales.

Derfor er det vigtigt, at I gemmer jeres bilag fra projektet.