Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Jeres ansøgning behandles

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tager stilling til, om jeres projekt skal have EU-tilskud. Det er dog Erhvervsstyrelsen, der behandler jeres ansøgning, hvis I har søgt tilskud fra puljen til bæredygtig, grøn byudvikling.

Efter modtagelse af ansøgningen kontrollerer vi, at projektet er lovligt og inden for rammerne af programmerne/annonceringen.

I vil ofte kunne opleve, at vi beder om supplerende oplysninger om jeres projekt.

Herefter er det Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der tager stilling til jeres ansøgning. Når bestyrelsen har truffet afgørelse, vil I få besked om resultatet - altså om jeres projekt indstilles til EU-tilskud eller et afslag.

I skal være opmærksom på, at EU-tilskuddet først er endeligt bevilget, når I har modtaget tilsagn om EU-tilskud fra os.

Når jeres projekt er godkendt, bliver I inviteret til et opstartsmøde.

Læs mere om opstarten