Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Jeres ansøgning behandles

De regionale vækstfora tager stilling til, om jeres projekt skal have EU-tilskud. Dog er det Erhvervsstyrelsen, der behandler jeres ansøgning, hvis I har søgt tilskud fra puljen til bæredygtig grøn byudvikling eller den nationale pulje.

Når vækstforum eller Erhvervsstyrelsen har taget stilling til jeres ansøgning, vil I få besked om resultatet - altså om jeres projekt indstilles til EU-tilskud eller et afslag.

Hvis indstillingen er positiv, tjekker vi projektet for at sikre, at det er lovligt og inden for rammerne af programmerne.

I vil ofte kunne opleve, at vi beder jer om supplerende oplysninger om jeres projekt.

I skal være opmærksom på, at EU-tilskuddet først er endeligt bevilget, når I har modtaget tilsagn om EU-tilskud fra os.

Når jeres projekt er godkendt, bliver I inviteret til et opstartsmøde.

Læs mere om opstarten