Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
25.06.2020

Digitaliseringsprojekt gav Sahras virksomhed et boost: ”Vi havde ikke drømt om, at støtten ville få så stor effekt”

Stort regionalfondsprojekt har skabt stærke resultater inden for digitalisering og Industri:4.0. Nu skal ekstrabevilling på 19 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse hjælpe endnu flere virksomheder med digitalisering på bagkant af krisen.

Sahra-Josephine Hjorth driver virksomheden CanopyLAB sammen med sin mand, Christian Skræm Juul Jensen. Sammen har de oplevet en voldsom fremgang i omsætning efter deltagelse i projektet Industri 4.0: DigitaliseringsBoost. Foto: CanopyLAB

 

”Støtten fra projektet Industri 4.0: DigitaliseringsBoost har været enormt afgørende for os, og vi havde ikke drømt om, at den ville få så stor effekt.”

Sådan siger administrerende direktør Sahra-Josephine Hjorth om den eksplosive udvikling, som hendes virksomhed CanopyLAB i Hvidovre har gennemgået efter et udviklingsforløb i det landsdækkende automatiserings- og digitaliseringsprojekt Industri 4.0: DigitaliseringsBoost.

Projektet, der har været i gang siden 2017 og løber frem til 2022, giver virksomheder mulighed for at få hjælp til udvikling af nye produkter eller løsninger inden for digitalisering og Industri 4.0-teknologier. Udviklingen skal ske i et samarbejde mellem minimum to SMV’er og en videninstitution.

Industri 4.0: DigitaliseringsBoost er støttet af EU’s Regionalfond og har netop fået en COVID-19-tillægsbevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på 19 mio. kr. De ekstra midler skal bruges til at fremme virksomhedernes udvikling af nye prototyper og koncepter for digitalt salg og service, fordi markedet efter COVID-19-krisen er forandret for mange virksomheder. 

Vi har spurgt virksomhederne, hvordan situationen har ændret sig under COVID-19, og mange svarer, at de har brug for at forandre og udvikle deres salgsstrategi. De kan ikke som før komme ud fysisk og sælge til kunderne, og det er sværere at komme over grænserne med varer. Derfor efterspørger mange hjælp til en digital salgsportal og salgsstrategi, som kunderne kan tilgå,” siger projektleder Omajed Wais fra Erhvervshus Fyn, der er operatør på projektet.

Projektet tilbyder virksomhederne at være med i kortere innovationssamarbejder med fokus på digitale strategier til at afsætte de nye teknologier, som virksomhederne har udviklet. Udvidelsen retter sig mod SMV’er i hele Danmark.

Projektleder: Stor innovativ styrke

Indtil nu har der vist sig at være en voldsom appetit på innovationssamarbejder om digitalisering og Industri 4.0 i de små og mellemstore virksomheder. 34 innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner er allerede enten afsluttet eller igangsat i det nuværende projekt, og 51 ansøgninger kæmper om de sidste 19 pladser i projektet.

Projektet har været meget efterspurgt, og vi oplever fortsat en meget stor efterspørgsel på at deltage. På den baggrund må vi sige, at der er en stor innovativ styrke i virksomhederne over hele landet, og der udtænkes virkelig mange gode ideer, selvom COVID-19 jo har ændret meget - men faktisk også på grund af COVID-19. Krisen gør, at virksomhederne tænker i nye, innovative baner, der fx skal gøre dem mere modstandsdygtige i krisetider,” siger Omajed Wais.

Den seneste tillægsbevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er kommet på plads, fordi der med krisen er opstået nye behov. I Erhvervshus Fyn vurderer man, at der bliver der plads til 61 nye innovationssamarbejder i COVID-19-forløbet, der konkret skal fokusere på digitale salgsstrategier og servicekoncepter.

Krisen gav hul igennem til markedet

COVID-19 har – på en positiv måde – haft afgørende betydning for CanopyLab, som har udviklet en e-learning platform, der er baseret på kunstig intelligens.  Virksomhedens innovationssamarbejde med læringsvirksomheden MILIFE og Professionshøjskolen Absalon sluttede i februar med færdiggørelsen af to nye algoritmer til virksomhedens avancerede og individualiserede læringsplatform. Og så gik det stærkt.

En måned senere brød COVID-19 ud, og på kort tid skulle hele undervisningssektoren digitaliseres – både herhjemme og i udlandet. I dag har vi 2.500 folkeskoler, gymnasier og universiteter fra hele verden på venteliste, vores omsætning er steget eksponentielt, og vi har lige ansat 11 nye medarbejdere. Det var ikke sket, hvis vi ikke netop havde været igennem det forløb,” fortæller Sahra-Josephine Hjorth, som i dag har 35 medarbejdere i sin fire år gamle virksomhed.

Vi ser ind i en stor fremtid. Undervisningsplatforme baseret på kunstig intelligens er generelt en stærk tendens i undervisningssektoren, og med de nye algoritmer, som vi udviklede i EU-projektet, er vi kommet et afgørende skridt videre mod at blive rigtig store,” siger hun.

For Sahra-Josephine Hjorth og virksomheden var det særligt afgørende, Industri4.0: DigitaliseringsBoost kom med et vigtigt skub, da virksomhedens private investorer tøvede.

Vi var selv overbeviste om, at de to algoritmer var afgørende for vores produkt, men havde svært ved at overbevise vores investorer om det, men så trådte projektet til. I dag er vi langt mere ombejlede af investorerne, og det giver et grundlag for at rejse rigtig mange penge og skabe en stor virksomhed,” siger Sahra-Josephine Hjorth.

Positive resultater glæder Erhvervsfremmebestyrelsen

For borgmester i Horsens og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Peter Sørensen er CanopyLab et godt eksempel på, hvorfor det var vigtigt for bestyrelsen af rykke hurtigt ud med COVID-19-tillægsbevillinger:

Industri 4.0: DigitaliseringsBoost har vist, hvor flotte resultater der kan skabes i virksomhederne, når de får den rette hjælp på det rette tidspunkt. Vi har bevilget mange midler til det område allerede,  men hvor Covid-19 krisen er hård ved nogle virksomheder, skaber den muligheder for andre. Innovationskraften er intakt i virksomhederne, og det skal vi bakke op om,” siger Peter Sørensen.

Fakta om indsatsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsatte på sit møde den 6. april 2020 i alt 114,7 mio. kr. til justering og skalering af eksisterende erhvervsfremmeprojekter, der kan hjælpe virksomhederne på to fronter:

  • På kort sigt med at afbøde de umiddelbare følger af COVID-19
  • På mellemlangt sigt med at forberede landets virksomheder til en ny virkelighed efter COVID-19 indtil udgangen af 2021.

15 projekter får nu midler via COVID-19-puljen. Med tilsagnene udmøntes op til 88 mio. kr. af de afsatte midler. Indsatsen finansieres af EU’s Socialfond, EU’s Regionalfond og de decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs mere om COVID-19-puljen og se den samlede oversigt over projekter, der har fået tilsagn, på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside.

FAKTA OM Industri 4.0: DigitaliseringsBoost

Operatør: Erhvervshus Fyn. Vigtigste partnere: Landets øvrige erhvervshuse, Odense Robotics, Dansk Designcenter og ca. 10 videninstitutioner. Projektet er landsdækkende. Projektet skal understøtte og accelerere produkt-, koncept- og løsningsudviklinger og dermed skabe vækst i danske SMV’er gennem innovationssamarbejder inden for digitalisering og Industri 4.0.

Projektet har fået tillægsbevilling på i alt 19 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og de decentrale erhvervsfremmemidler. Målet er at hjælpe teknologiproducerende virksomheder, der har behov for at udvikle et digitalt salgs– eller servicekoncept som følge af COVID-19 relaterede udfordringer. Bevillingen giver mulighed for at 61 nye forløb, som skal afføde 50 nye produkter.

I projektet kan en virksomhed modtage op til 600.000 kr., mens de samarbejdende videninstitutioner kan få maksimalt 150.000 kr. I det nye COVID-19-forløb kan en virksomhed modtage op til 200.000 kr. og en videninstitution op til 50.000 kr.

Læs mere her om projektets første bevilling i Erhvervsstyrelsens projektdatabase. Og læs om den første tillægsbevilling her .

FAKTA OM EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark.

Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive.

Kontakt

Ønsker du at vide mere om indsatsen, kan du kontakte specialkonsulent Tej Egefjord på 35 29 17 14 og tejege@erst.dk

Ønsker du at vide mere om Industri 4.0: DigitaliseringsBoost, kan du kontakte projektleder Omajed Wais fra Erhvervshus Fyn på 25 50 53 10 og owa@ehfyn.dk