Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Digitalisering og e-handel via kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder

Vil I gennemføre vækstrettede kompetenceudviklingsforløb i e-handel og digitalisering som en landsdækkende indsats for ledere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder?

Danmark har et rigtig godt digitalt udgangspunkt. Den digitale infrastruktur er veludbygget, og udbredelsen af IT er høj både i den offentlige sektor og hos befolkningen. Men mange små og mellemstore virksomheder halter fortsat bagefter, hvad angår digitalisering, e-handel og anvendelse af IT.

En af barriererne er manglen på kompetencer både blandt ledelse og medarbejdere. Nyere undersøgelser peger på, at mangel på medarbejdere med de rette kompetencer kan hæmme væksten og medføre lavere produktivitet i virksomhederne. Det gælder både mangel på kompetencer til IT-forretningsudviklingen, helt basale IT-brugerkompetencer og et ’digitalt mindset’ i virksomheden.

Samtidig går den digitale udvikling i dag så hurtigt, at den interne kompetenceudvikling i virksomhederne er mindst lige så væsentlig som medarbejdernes formelle uddannelse.

Derfor lanceres nu et nyt tema under den nationale pulje af strukturfondsmidler, som skal styrke e-handel og digitalisering i små og mellemstore virksomheder netop via vækstrettede kompetenceudviklingsforløb.

Programmet - kort fortalt

Som operatør er man ansvarlig for en landsdækkende indsats, der understøtter virksomhedernes omstilling og udnyttelse af nye digitale muligheder. Det skal ske via vækstrettet kompetenceudvikling inden for eksempelvis følgende områder:

  • E-handel og online tilstedeværelse
  • Øget eksport via e-handel
  • Anvendelse af data i forretningsudviklingen og afsætning
  • Digitalisering af fx lager- og økonomistyringsfunktioner, herunder integration og automatiseret informationsudveksling mellem systemer.

Inden for alle områder vil det være relevant at styrke virksomhedernes viden om IT-sikkerheds- og privacy-løsninger, herunder privacy by design. Som operatør er man ansvarlig for at gennemføre aktiviteter i minimum 150 virksomheder for at styrke den digitale omstilling i virksomhederne. Indsatsen kan bl.a. tage afsæt i de erfaringer, Erhvervsstyrelsen og en række erhvervs- og brancheorganisationer inden for hhv. detail-, engros- og e-handel og på transportområdet har gjort sig i regi af ”Gå digital”-initiativet.

Ansøgningsmateriale og uddybende information

Ansøgning

Ansøgningsfristen for at blive operatør på programmet er overskredet.

Finansiering af programmet

Der kan søges om EU-medfinansiering på op mod 10 mio. kr. fra den nationale pulje af strukturfondsmidler. En ansøgning skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets indsats om ’Vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne’ (prioritetsakse 1, investeringsprioritet 2 c.)