Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Det kan I søge tilskud til

Før I søger om EU-tilskud, er det vigtigt, at I sætter jer grundigt ind i mulighederne.

I perioden 2014-2020 investerer Regionalfonden og Socialfonden ca. 3 mia. kr. i innovation, iværksætteri, grøn omstilling, uddannelse og beskæftigelse. 

Læs mere om temaerne og udmøntning af midlerne:

Andre tilskudsmuligheder

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen hjælper afskedigede arbejdstagere, og selvstændige, hvis aktivitet er ophørt som følge af globaliseringen, med at finde og fastholde ny beskæftigelse.

Læs mere om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Det er også muligt at søge om støtte fra Regionalfonden under målsætningen om territorialt samarbejde 2014-2020, der omfatter følgende tre former for samarbejde:

  • Grænseoverskridende samarbejde

  • Tværnationalt samarbejde

  • Interregionalt samarbejde

Læs mere om territorialt samarbejde