Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Det investerer vi i

Partnerskabet investerer i vækst og beskæftigelse med afsæt i programmerne for Regionalfonden og Socialfonden og strategien for decentral erhvervsfremme.

Partnerskabets investeringer bestemmes af to forhold:

  • Programmerne for EU's Regionalfond og EU's Socialfond, der overordnet definerer, hvordan fondene kan investere i Danmark.
  • Strategien for decentral erhvervsfremme, der formuleres af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og aftales med erhvervsministeren.

Regionalfonden

Med Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 investerer vi målrettet i bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive

Regionalfonden investerer en mindre del af midlerne i bæredygtig, grøn byudvikling.

Socialfonden

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Begge dele er afgørende forudsætninger for at øge produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.