Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Definition af yderområder

I hovedparten af Danmark er både den økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation gunstig. Enkelte steder, særligt i de geografiske yderområder, har man dog oplevet en mindre positiv udvikling. Bl.a. er ledigheden forholdsvis høj, og der flytter flere personer fra end til områderne.

Ifølge lov om erhvervsfremme skal de regionale vækstfora tage særlige hensyn til at styrke udviklingen i deres respektive yderområder.

I forbindelse med fordelingen af EU-strukturfondsmidler 2007-2013 er yderområderne afgrænset som de nye kommuner, der opfylder begge følgende kriterier:

  • Lav erhvervsindkomst. Kommunens erhvervsindkomst pr. indbygger er under 90 pct. af landsgennemsnittet (gennemsnit for 2001-2003)
  • Svag befolkningsudvikling. Kommunen har oplevet et fald i befolkningstallet eller under halv så stærk tilvækst som landsgennemsnittet i perioden 2000-2005

I alt 16 af de 98 nye kommuner opfylder disse kriterier. I disse kommuner bor ca. 600.000 borgere, svarende til ca. 11 pct. af Danmarks samlede indbyggertal. Herudover er de 27 småøer under Sammenslutningen af Danske Småøer udpeget som yderområder.

I strukturfondsregi er der desuden udpeget nogle såkaldte overgangsområder. Det er Mål 2-kommuner fra perioden 2000-2006 og yderområder omfattet af den regionale vækststrategi fra 2003, som ikke er omfattet af den nye yderområdeafgrænsning. Der bor i alt ca. 95.000 personer i overgangsområderne.

Oversigt over yderområder og overgangsområder
Yderområder
- kommuner efter 1. januar 2007
Overgangsområder
kommuner før 1. januar 2007
Hjørring
Brønderslev-Dronninglund
Frederikshavn
Morsø
Vesthimmerland
Læsø
Norddjurs
Samsø
Tønder
Svendborg
Faaborg-Midtfyn
Langeland
Ærø
Lolland
Guldborgssund
Bornholm
De 27 småøer under Sammen-
slutningen af Danske Småøer
Nørager
Arden
Hobro
Brovst
Fjerritslev
Pandrup
Sydthy
Thyholm
Møn
Sallingssund
Sundsøre