Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Kort over regioner

Strategi for decentral erhvervsfremme

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal formulere en samlet strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats. Strategien skal tage udgangspunkt i lokale og regionale vækstudfordringer og rammevilkår, og den skal koordineres med relevante statslige strategier. Strategien skal aftales med erhvervsministeren.

Den decentrale erhvervsfremmestrategi skal tage udgangspunkt i lokale og regionale vækstudfordringer, rammevilkår og erhvervsspecialisering. Strategien skal være koordineret med relevante statslige strategier fx på det erhvervspolitiske, turismepolitiske, forsknings- og innovationspolitiske og det internationale område.

For at sikre bred opbakning til strategien skal den udarbejdes med bidrag fra erhvervshusenes bestyrelser, Det Nationale Turismeforum og andre relevante interessenter som fx kommunekontaktråd, klyngeorganisationer, lokale erhvervsorganisationer, viden- og uddannelsesinstitutioner m.v.

Den endelige strategi skal aftales med erhvervsministeren, så der skabes sammenhæng i hele erhvervsfremmesystemet.

Strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats er rammesættende for den kommunale erhvervsudviklingsinitiativer, idet kommunale indsatser, der går videre end at bedrive virksomhed i den pågældende kommune, skal varetages inden for rammerne af samlede strategi for den decentrale indsats.

Den decentrale strategi danner grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats.