Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Kort over regioner

Aftale om strategi for erhvervsfremme i Danmark

Med denne aftale om strategi for Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 sætter erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse retningen og rammerne for de kommende års decentrale erhvervsfremmeindsats, som særligt skal styrke de mange små og mellemstore virksomheder.

Virksomheder, lokale erhvervsfremmeaktører, erhvervshuse, klyngeorganisationer, uddannelsesinstitutioner, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og mange flere har været en del af tilblivelsen af strategien. Deres bidrag og fortsatte engagement er vigtig for erhvervsfremmesystemets succes.

Strategien aftales på baggrund af følgende fælles forståelse, hvormed erhvervsfremmeindsatsen decentraliseres inden for de nuværende rammer, og erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen er enige om, at der i erhvervsfremmeindsatsen skal være et stærkt fokus på:

  • grøn erhvervsfremme,
  • et sammenhængende Danmark,
  • samt at styrke fundamentet for fremtidens arbejdspladser.

 

Læs mere om strategien på erhvervsfremmebestyrelsens hjemmeside

Hent hele strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 (pdf)