Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Danske love og bekendtgørelser

Love og bekendtgørelser

Her kan du få et overblik over relevant dansk lovgivning inden for erhvervsfremme, strukturfonde og territorialt samarbejde.

Erhvervsfremme

 

Læs vejledninger og udtalelser om lov om erhvervsfremme

 

Der er udstedt følgende bekendtgørelser med hjemmel i lov om erhvervsfremme:

 

Bekendtgørelse nr. 1549 af 20. december 2019 om ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning
Bekendtgørelse nr. 72 af 18. januar 2019 om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning
Bekendtgørelse nr. 1808 af 28. december 2018 om henlæggelse af visse beføjelser efter lov om erhvervsfremme til Erhvervsstyrelsen og afskæring af administrativ rekurs af afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og bevillingsudvalg nedsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 
Bekendtgørelse nr. 1589 af 18. december 2018 om udpegning af medlemmer m.v. til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Bekendtgørelse nr. 133 af 7. februar 2014 om administration af økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

 

Strukturfonde

Der er udstedt følgende bekendtgørelser med hjemmel i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond:

 

Bekendtgørelse nr. 1810 af 30. december 2018 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 

Se seneste ændring af bekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1806 af 28. december 2018 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 

Bekendtgørelse nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Se seneste ændring af bekendtgørelsen

Territorialt samarbejde