Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Danske love og bekendtgørelser

Love og bekendtgørelser

Her kan du få et overblik over relevant dansk lovgivning inden for erhvervsfremme, strukturfonde og territorialt samarbejde.

Erhvervsfremme

 

Læs vejledninger og udtalelser om lov om erhvervsfremme og regional udvikling

 

Der er udstedt følgende bekendtgørelser med hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling på det regionale område:

 

Bekendtgørelse nr. 1208 af 12. december 2005 om ikrafttræden af lov om erhvervsfremme
Bekendtgørelse nr. 1283 af 12. december 2005 om henlæggelse af visse beføjelser efter lov om erhvervsfremme til Erhvervs- og Byggestyrelsen
Bekendtgørelse nr. 207 af 8. marts 2007 om regioners samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder og organisationer
Bekendtgørelse nr. 118 af 30. januar 2014 om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd
Bekendtgørelse nr. 133 af 7. februar 2014 om administration af økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
Bekendtgørelse nr. 929 af 19. august 2014 om evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne 

 

Strukturfonde

Der er udstedt følgende bekendtgørelser med hjemmel i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond:

 

Bekendtgørelse nr. 144 af 18. februar 2014 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 
Bekendtgørelse nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Territorialt samarbejde