Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Danmarks Vækstråd

Danmarks Vækstråd vil bidrage til at gøre Danmark til et af de mest konkurrencedygtige samfund i verden. Alle dele af landet skal rustes til den globale konkurrence.

Danmarks Vækstråd vil være et bindeled mellem den nationale vækstpolitik, EU-indsatsen og den regionale erhvervsudviklingsindsats. Rådet vil bidrage til en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark.

Danmarks Vækstråds fem opgaver er at:

  1. Rådgive erhvervsministeren om udformningen af den nationale erhvervs- og vækstpolitik
  2. Styrke koordinationen mellem den lokale, regionale og nationale erhvervs- og vækstpolitik samt bidrage til en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark
  3. Udtale sig som høringspart om vækstforas bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier, herunder indsatsen for yderområderne, samt løbende følge effekten af de erhvervs- og vækstrettede dele af disse strategier
  4. Udtale sig som høringspart om statslige initiativer, der vedrører den regionale erhvervsudvikling
  5. Rådgive erhvervsministeren om udvikling af og opfølgning på nationale regionalfonds- og socialfondsfinansierede programmer

Danmarks Vækstråd består af 21 medlemmer, der udpeges af erhvervsministeren. Rådet sammensættes således:

  • Formanden og fire medlemmer udpeges personligt af erhvervsministeren
  • Fem medlemmer, som skal være formænd for de regionale vækstfora, én fra hver region, udpeges efter indstilling fra de regionale vækstfora
  • To medlemmer udpeges efter indstilling fra de kommunale parter
  • Seks medlemmer udpeges efter indstilling fra arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer
  • Tre medlemmer udpeges efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer.

Oversigt over medlemmer af Danmarks Vækstråd findes på rådets hjemmeside. Her er det også muligt at finde bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede organisationer.

Besøg Danmarks Vækstråds hjemmeside 

Rådet afholder ca. fire møder om året og sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet.

Danmarks Vækstråds nedsættelse og beføjelser er præciseret i Lov om erhvervsfremme og regional udvikling. 

Læs mere i Lov om erhvervsfremme og regional udvikling