Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
14.06.2019

Ny indsats: 52,5 mio. kr. skal få flere til at starte og udvikle nye virksomheder

Indsatsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til formål, at flere af de nye iværksættervirksomheder ”overlever” de første år, og at flere vokser sig store. Indsatsen finansieres af decentrale erhvervsfremmemidler og EU’s Socialfond.

En stærkere iværksætterkultur, bedre adgang til kompetencer samt flere risikovillige investorer fremhæves ofte som vigtige forhold, hvis flere danskere skal turde tage springet fra lønmodtager til iværksætter, og flere nye virksomheder skal vokse sig større.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har derfor besluttet at afsætte i alt 52,5 mio. kr. til to indsatser for at fremme iværksætteri:

  • a) En indsats på 22,5 mio. kr. til vejledning, støtte og rådgivning til nye iværksættere. EU’s Socialfond støtter med 15 mio. kr. (og op til 50 pct. af støttebeløbet), og de decentrale erhvervsfremmemidler bidrager med 7,5 mio. kr.

  • b) En indsats på 30 mio. kr. til specialiseret rådgivning og støtte til startup-virksomheder med særligt vækstpotentiale. EU’s Socialfond yder 20 mio. kr., og de decentrale erhvervsfremmemidler bidrager med 10 mio. kr.

Hvem kan søge, og hvad er kravene?

Puljerne i indsatsen retter sig mod dels vejledning, støtte og rådgivning til nye iværksættere (a) og dels specialiseret rådgivning og støtte til vækstiværksættere (b).

Puljen for nye iværksættere skal understøtte nye iværksættere i den første levetid, så chancerne for overlevelse og udvikling øges. Indsatsen giver bl.a. mulighed for at privat rådgivning, vejledning og netværk, den kan gå hånd i hånd med eksisterende offentlige aktiviteter for iværksættere, og der er særligt fokus på at styrke iværksætteri blandt kvinder. Puljen kan søges af erhvervshuse, erhvervskontorer eller erhvervsorganisationer eller et partnerskab mellem flere af de førnævnte.

Puljen for specialiseret rådgivning og støtte retter sig mod vækstiværksættere i private og offentlige inkubator-miljøer, acceleratorer, m.v., som har potentiale for at skalere virksomheden. Den specialiserede indsats placeres hos operatører, som har erfaring med at accelerere udvikling hos vækstiværksættere.

Målgruppen for både pulje (a) og (b) er iværksættere med max. tre år på bagen samt iværksættere, der er udsprunget af virksomheder eller universiteter.

Fakta

  • Læs mere om de to puljer i ansøgningsmaterialet, hvor du også finder link til det elektroniske ansøgningsskema:

a) Rådgivning og vejledning af nye iværksættere

b) Specialiseret rådgivning og støtte til vækstiværksættere

  • Erhvervsstyrelsen holder informationsmøde onsdag den 19. juni kl. 13–16 i Middelfart.

Læs mere om informationsmødet, og find link til tilmelding

  • Projektperioden kan vare op til 3 år og skal senest være afsluttet september 2022.

  • Fristen for at indsende ansøgning er den 30. august 2019 kl. 12.00.

  • Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 14. november 2019. Herefter vil ansøgere få tilsagn eller afslag.

Kontakt

Hvis du er potentiel operatør og vil vide mere om indsatsen, herunder hvordan du søger, er du velkommen til at kontakte:

Indsats a):

Indsats b): 

Læs mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse