Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
17.06.2019

Erhvervsfremmebestyrelsen afsætter 75 mio. kr. til at øge konkurrencekraften i vækstorienterede SMV’er

Vækstorienterede virksomheder får nu mulighed for støtte til at øge deres fokus på og parathed til forretningsudvikling og skalering via rådgivning. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter samlet 75 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler og EU’s Regionalfond til en indsats, der retter sig mod etablerede virksomheder, herunder ikke mindst ejer- og familieledede SMV’er.  

Danmark ligger under OECD-gennemsnittet, når det gælder andelen af virksomheder, som kommer ind i solide og vedvarende vækstforløb. Særligt blandt de mindre virksomheder er vækstraterne svingende.

En stor del af de danske virksomheder er familie- og ejerdrevne. Dertil kommer, at op mod 23.000 virksomheder ifølge en CBS-rapport skal gennem et generations- eller ejerskifte inden 2025.

Puljen på 75 mio. kr. anvendes til en indsats, der skræddersys den enkelte SMV’s konkrete behov og udfordringer. Virksomheder vil bl.a. få adgang til støtte til anvendelse af private, specialiserede rådgivere, der kan sammensætte løsninger til den enkelte virksomheds behov for forretningsudvikling og skalering

Hvem kan søge, og hvad er kravene?

Puljen henvender sig til SMV’er (små og mellemstore virksomheder), der målt på beskæftigelse og/eller omsætning potentielt kan opnå en vækst på mindst 10 pct. om året i tre år – og indsatsen skal særligt målrettes ejer- og familieledede SMV’er.

Indsatsen skal skræddersys den enkelte SMV’s konkrete behov og udfordringer og give mulighed for at supplere de tværkommunale erhvervshuses basisydelser med 1:1-sessioner med private, specialiserede rådgivere, der kan sammensætte løsninger til den enkelte virksomheds behov for forretningsudvikling og skalering. Det kan blandt andet være konkrete vækstplaner for styrket konkurrencekraft, en kortlægning af udfordringer og muligheder eller en egentlig test af konkrete ideer til at styrke virksomhedens konkurrencekraft, indtjening og produktivitet.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lægger desuden bl.a. vægt på, at ansøgere skaber sammenhæng på tværs, kan imødekomme forskellige typer af behov på tværs af landet og bygger videre på eksisterende initiativer og viden.

Af de 75 mio. kr., som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter til øget konkurrencekraft i SMV’er, kommer 50 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, mens de resterende 25 mio. kr. er decentrale erhvervsfremmemidler.

Indsatsen ligger inden for rammerne af Strategi for decentral erhvervsfremme 2019, som sætter virksomhedernes behov i centrum og skal give SMV’er nye muligheder for at skabe vækst og udvikling i hele landet.

Fakta

  • Indsatsen skal være landsdækkende og i udgangspunktet løbe fra medio 2019 til medio 2022.

  • Fristen for at indsende ansøgning er den 28. august 2019 kl. 13.00.

  • Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 14. november 2019. Herefter vil ansøgere få tilsagn eller afslag.

Find yderligere information, link til det elektroniske ansøgningsskema og praktiske informationer  

Kontakt

Hvis du er potentiel operatør og vil vide mere om indsatsen, herunder hvordan du søger, er du velkommen til at kontakte:

Læs mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse