Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
18.06.2019

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: 30 mio. kr. skal styrke SMV’ers eksportparathed

Eksport er vigtig for danske virksomheders konkurrenceevne og er en drivende kraft i samfundsøkonomien. Men 90 pct. af eksporten drives af en mindre gruppe af store og mellemstore virksomheder. Derimod har mange af de mindre virksomheder ingen eller begrænset eksport

Mange virksomheder er tilbageholdende med at igangsætte eksport- og internationaliseringstiltag. Ofte skyldes det manglende erfaring med at handle internationalt samt kompetencer og ressourcer på området. Der er med andre ord et stort potentiale i at øge eksportparatheden hos danske SMV’er.

Derfor har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsat 30 mio. kr. til en indsats, der skal fremme eksportparatheden i SMV’er. Der vil være særligt fokus på virksomheder med mellem 10 og 49 ansatte, der som led i indsatsen bl.a. får bedre adgang til at trække på eksterne rådgivere med specialiseret viden om eksport og internationalisering.

Indsatsen skal bygge på gode erfaringer og resultater fra de eksisterende regionale indsatser på området. Indsatsen vil være landsdækkende, men skal kunne adressere decentrale forskelle i virksomhedernes behov og muligheder.

Indsats og målgruppe

Puljen sigter mod SMV’er, der har et uudnyttet potentiale for at styrke væksten gennem øget internationalisering, og hvor det vurderes, at et fokus på virksomhedens eksportparathed helt eller delvist vil kunne udløse potentialet. Virksomheder på mellem 10 og 49 ansatte får særlig opmærksomhed i indsatsen.

På det praktiske plan betyder indsatsen:

  • At virksomheder med eksportpotentiale skal udvælges.

  • At der skal skabes aktiviteter – fx. strategi- eller forretningsudvikling og ekstern rådgivning – der sigter mod eksport.

  • At virksomhederne skal udarbejde konkrete vækst- og handlingsplaner, der peger på potentiale for internationalisering, samt kortlægge barrierer, der kan hæmme eksportparatheden.

Finansiering

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter i alt 30 mio. kr. til indsatsen, heraf 15 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 15 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Fakta

  • Projektperioden er medio 2019 til medio 2022.

  • Fristen for at indsende ansøgning er den 29. august 2019 kl. 13.00.

  • Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 14. november 2019. Herefter vil ansøgere få tilsagn eller afslag.

Find yderligere information og link til det elektroniske ansøgningsskema 

Kontakt

Hvis du er potentiel ansøger og vil vide mere om indsatsen, herunder hvordan du søger, er du velkommen til at kontakte:

Læs mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse