Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
15.06.2020

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: 48 mio. kr. skal styrke udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet

COVID-19-krisen har allerede haft alvorlige konsekvenser for både danske virksomheder og lønmodtagere. Og for gruppen af borgere med sparsom tilknytning til arbejdsmarkedet kan pandemien risikere at starte en negativ spiral, der rækker langt ind i fremtiden. Derfor åbner Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu for ansøgninger til en pulje med i alt 48 mio. kr. Midlerne kan søges af operatører, der vil gennemføre indslusnings- og fastholdelsesforløb for udsatte borgere.

Den aktuelle krise kan gøre det endnu sværere for borgere med begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet at holde fast i deres job, og samtidig kan et nyt job have endnu længere udsigter end normalt. Derfor åbner Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu en ansøgningsrunde, der er målrettet forløb til at indsluse og fastholde borgere på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

Bestyrelsesmedlem og administrerende direktør i BM Silo Dorte Zacho Martinsen siger om indsatsen:

I bestyrelsen er vi opmærksomme på, at virksomhederne som følge af COVID-19 kan være udfordrede af indtægtsnedgang og afskedigelser, som kan gøre, at overskuddet til at inkludere borgere på kanten af arbejdsmarkedet er mindre end før krisen. Men jeg ved – også fra min egen virksomhed - at det giver værdi for både virksomheden og dens ansatte at gøre en indsats.  Derfor åbner vi ansøgningsrunden nu og håber, at gode projekter på tværs af hele landet vil søge.

Midlerne, der blandt andet kommer fra EU’s Socialfond, kan søges til både landsdækkende og lokale projekter, og bestyrelsen håber, at alle typer aktører vil søge. Tidligere er socialfondsmidlerne gået til projekter som VirksomhedsPorten, der igennem en særlig indslusningsmodel i socialøkonomiske virksomheder har hjulpet en række borgere i beskæftigelse. Heidi Refsgaard Steensen fra VirksomhedsPorten hilser bestyrelsens indsats velkommen:

Midlerne fra Socialfonden har gjort det muligt for os at hjælpe borgere på kanten ind på arbejdsmarkedet. Hos os ser vi netop, at den sociale inklusion i virksomhederne bidrager til forretningen og har en positiv social effekt for både borgeren og virksomhedens ledelse og øvrige ansatte. Med den nye indsats er jeg sikker på, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil kunne hjælpe endnu flere borgere og socialøkonomiske virksomheder på vej.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsatte allerede sidste år midler til social inklusion. Dengang gik midlerne til projekter, der skal hjælpe sårbare unge igennem en uddannelse og videre ud på arbejdsmarkedet. Med den nye inklusionsindsats ønsker bestyrelsen at få flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet indsluset eller fastholdt i deres nuværende stillinger, at få dem tilknyttet ordinær beskæftigelse og at få styrket de socialøkonomiske virksomheder.

Puljen er åben for ansøgninger frem til den 20. oktober 2020.

Fakta om indsatsen

  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter op til 47,9 mio. kr. til indsatsen, hvoraf 31,9 mio. kr. kommer fra EU’s Socialfond, mens 16 mio. kr. kommer fra de decentrale erhvervsfremmemidler.
  • Operatører kan søge støtte til: Indslusnings- og fastholdelsesforløb til arbejdsmarkedet
  • Det forventes, at primært interesseorganisationer, foreninger og socialøkonomiske virksomheder vil søge som operatører.
  • Målgruppen for indsatsen er personer, der ikke kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet uden en støttende indsats.
  • Fristen for at indsende ansøgning er den 20. oktober 2020 kl. 12.00.
  • Læs mere om indsatsen 

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om indsatsen, herunder hvordan du søger.

Sandra Winther Gandrup

Telefon: 3529 1794

Email: sangan@erst.dk

eller

Anna Gete Villefrance

Telefon: 3529 1271

Email: AnnVil@erst.dk